DVPPVzdělávací společnost ABS WYDA s.r.o. má z MŠMT udělené akreditace k provádění vzdělávacích programů.

Osnovy jednotlivých programů jsou ke stažení ZDE 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme tyto vzdělávací programy:

programy akreditované MŠMT pod č.j. MSMT- 28359/2017-2-1027

 • Kreativní metody a jejich uplatnění ve výuce – část 1 + WS
 • Kreativní metody a jejich uplatnění ve výuce – část 2 + WS
 • Využití tabletů ve výuce + WS
 • Využití Excelu pro tvorbu testů + WS
 • Tvorba databáze poznatků v Excelu a její využití pro podporu výuky + WS
 • Efektivní zpracování pracovních listů ve Wordu + WS
 • Zpracování učebních materiálů ve Wordu + WS
 • Praktické využití funkcí interaktivní tabule SMART Board ve výuce + WS
 • Praktické využití funkcí hlasovacího zařízení Turning Point ve výuce + WS
 • Využití hromadné korespondence pro přípravu podkladů pro výuku + WS
 • Využití statistických funkcí pro zpracování dat pro výuku + WS
 • Vytváření dynamické prezentace a  její praktické využití ve výuce + WS
 • Využití dynamické prezentace při modelování různých jevů + WS
 • Zpracování vzorců v Excelu pro nácvik jejich použití + WS
 • Tablet jako efektivní nástroj učitele + WS
 • Úprava digitálních fotografií pro podklady do výuky + WS


programy akreditované MŠMT pod č.j. MSMT- 7807/2017-1-250

 • Marketingové minimum pro posílení výchovy k podnikavosti
 • Podnikatelský záměr a příprava žáků na jeho zpracování v různých předmětech
 • Kreativní metody a jejich využití k výchově k podnikání
 • Modelové situace zaměřené na posílení výchovy k podnikání
 • Vedení žáků k efektivnímu hodnocení finančních potřeb pro podnikání
 • Analýza trhu metodou vážení jako nástroj pro efektivní podnikání
 • Využití základů marketingu a kreativních metod k posílení výchovy k podnikání
 • Podnikatelský záměr a nácvik zpracování jeho částí v různých předmětech
 • Řízení financí a cash flow v podnikání s využitím analýzy trhu metodou vážení
 • Zařazení základů marketingu, podnikatelského záměru a kreativních metod do výuky
 • Modelové situace pro oblast financí v podnikání a analýzy trhu
 • Aplikace a možnosti jejich využívání ve výuce
 • Tablety a možnosti jejich využívání ve výuce
 • Tvorba databází znalostí a možnosti jejich využití pro podporu výuky
 • Testování znalostí žáků s využitím databází připravených učitelem
 • SMART BOARD a jeho efektivní využívání ve výuce
 • Zpracování prvků pedagogické dokumentace pro vyučovací proces s využitím Wordu
 • Využití tabletů a aplikací ve výuce
 • Tvorba databází učiva a jejich využití ve výuce s podporou programů Excel a Word
 • SMART BOARD – nácvik efektivního využívání ve výuce
 • SMART BOARD a tablet - efektivní využití ve výuce
 • Zpracování podkladů pro výuku ve Wordu a Excelu s využitím databáze učiva
 • Projektové řízení a základy projektového vyučování
 • Metodika přípravy podkladů pro projektové vyučování
 • Metodika vedení projektového vyučování
 • Příprava projektové výuky a pedagogické dokumentace
 • Metodika vedení projektového vyučování a nácvik hodnocení výstupů
 • Komplexní nácvik přípravy a vedení projektového vyučování


 


 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.