REKVALIFIKAČNÍ KURZYSpolečnost ABS WYDA nabízí v současnosti níže uvedené rekvalifikační kurzy a kurzy profesních kvalifikací.

Červeně označené kurzy jsou profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) a jsou nastaveny v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Tyto kurzy jsou zakončeny standardizovanou zkouškou v případě jejího úspěšného absolvování také získáním certifikátu dané profesní kvalifikace.
Nabízíme jak kurzy prezenční (účastník celý kurz osobně dochází na výuku), tak i kombinované kurzy, které jsou tvořeny samostudiem účastníka v e-learningovém prostředí (online kurzy přes internet) a částí prezenční, kdy účastník dochází na výuku.
O profesních kvalifikacích a NSK můžete získat více podrobnějších informací
zde.


Oblast výpočetní techniky

   Základy obsluhy osobního počítače (prezenční studium)
    (40 h
prezenční výuky)
   Obsluha osobního počítače (prezenční studium)
  
(80 h prezenční výuky)
   Počítačová gramotnost dle ECDL CORE (prezenční studium)
  
(rozsah dle počtu modulů, min. 2 moduly, 1 modul - 20 h
prezenční výuky)
   Počítačová gramotnost dle ECDL CORE (kombinované studium)
  
(rozsah dle počtu modulů
, min. 2 moduly, 28 h prezenční výuky a 12 h distančního studia)
   Tvorba www stránek (kombinované studium)
  
(70 h prezenční výuky a 30 h distančního studia)
   Pracovník grafického studia (kombinované studium)
  
(70 h
prezenční výuky a 30 h distančního studia)

 
Oblast ekonomiky, obchodu a podnikání

   Základy podnikání (kombinované studium)
 
  (105 prezenční výuky a 45 h distančního studia)
   Obchodní zástupce (prezenční studium)
  
(100 h prezenční výuky, profesní kvalifikace, zkouška dle NSK)
   Obchodní zástupce (kombinované studium)
 
 
(70 prezenční výuky a 30 h distančního studia, profesní kvalifikace, zkouška dle NSK)


Oblast administrativy

   Asistentka/Sekretářka (prezenční studium s praxí)
   (100 h prezenční výuky a 350 h praxe, profesní kvalifikace, zkouška dle NSK)
   Asistentka/Sekretářka (kombinované studium)
    (70 h prezenční výuka a 30 h distančního studia, profesní kvalifikace, zkouška dle NSK)


Oblast personalistiky

   Personalista (kombinované studium)
    (126 h prezenční výuky a 54 h distančního studia, profesní kvalifikace, zkouška dle NSK)


Oblast projektového řízení

   Manažer projektu (prezenční studium)
    (150 h prezenční výuky, profesní kvalifikace, zkouška dle NSK)
   Manažer projektu (kombinované studium)
    (105 h prezenční výuky a 45 h distančního studia, profesní kvalifikace, zkouška dle NSK)


Oblast lektorských činností

  Lektor dalšího vzdělávání (kombinované studium)
   (70 h prezenční výuky a 30 h distančního studia, profesní kvalifikace, zkouška dle NSK)


 
 
ABS WYDA s.r.o., vzdělávací společnost, Žďár nad Sázavou