REKVALIFIKAČNÍ KURZY


Společnost ABS WYDA nabízí v současnosti níže uvedené rekvalifikační kurzy a kurzy profesních kvalifikací.

Kurzy označené zkratkou NSK jsou profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) a jsou nastaveny v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Tyto kurzy jsou zakončeny standardizovanou zkouškou v případě jejího úspěšného absolvování také získáním certifikátu dané profesní kvalifikace.
Nabízíme jak kurzy prezenční (účastník celý kurz osobně dochází na výuku), tak i kombinované kurzy, které jsou tvořeny samostudiem účastníka v e-learningovém prostředí (online kurzy přes internet) a částí prezenční, kdy účastník dochází na výuku.
O profesních kvalifikacích a NSK můžete získat více podrobnějších informací
zde.


Oblast výpočetní techniky

   Základy obsluhy osobního počítače (prezenční studium)
    (60 h
prezenční výuky)
   Počítačová gramotnost dle ECDL CORE (prezenční studium)
  
(101 hodin, 5 modulů M2, M3, M4, M6, M7
)
   Počítačová gramotnost dle ECDL CORE (kombinované studium)
  
(rozsah dle počtu modulů
, min. 2 moduly, 28 h prezenční výuky a 12 h distančního studia)
   Tvorba www stránek (kombinované studium)
  
(70 h prezenční výuky a 30 h distančního studia)
   Pracovník grafického studia (kombinované studium)
  
(70 h
prezenční výuky a 30 h distančního studia)

 
Oblast ekonomiky, obchodu a podnikání

   Základy podnikání (prezenční studium)
  
(150 hodin)
   Obchodní zástupce (NSK, prezenční studium)
  
(100 h prezenční výuky)


Oblast administrativy

  Asistentka/Sekretářka (NSK, prezenční studium s praxí)
   (100 h prezenční výuky a 350 h praxe)
   Asistentka/Sekretářka (NSK, kombinované studium)
    (70 h prezenční výuka a 30 h distančního studia)


Oblast personalistiky

   Personalista (NSK, kombinované studium)
    (126 h prezenční výuky a 54 h distančního studia)


Oblast projektového řízení

  Manažer projektu (NSK, kombinované studium)
    (105 h prezenční výuky a 45 h distančního studia)


Oblast lektorských činností

  Lektor dalšího vzdělávání (NSK, kombinované studium)
   (70 h prezenční výuky a 30 h distančního studia)


 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.