AIVD


Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o. je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR). V AIVD jsou aktivně zapojeni zaměstnanci společnosti:

Mgr. Jaroslav Bezchleba
Pracuje jako člen výkonného výboru AIVD ČR. V rámci výkonného výboru je garantem práce krajských zastoupení AIVD ČR a je národním koordinátorem Týdnů vzdělávání dospělých (TVD).

Mgr. Pavel Veselý
Pracuje jako krajský koordinátor krajského zastoupení pro kraj Vysočina. Jmenování do funkce krajského koordinátora AIVD si můžete prohlédnout zde.


Týdny vzdělávání dospělých
TVD je název pro soubor aktivit, které by měly probíhat na různých místech kraje v rámci jednoho týdne. TVD probíhá obvykle v podzimních měsících.
Hlavním cílem TVD je motivovat dospělé osoby k aktivní účasti na dalším vzdělávání. 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.