RADA PRO RLZ


Rada pro rozvoj lidských zdrojů (R RLZ) pracuje jako poradní orgán při krajském úřadu kraje Vysočina. R RLZ sdružuje dvacet zástupců různých typů subjektů, které jsou rozhodující v otázkách týkajících se rozvoje lidí. V radě jsou zástupci Hospodářské komory, Agrární komory, vzdělavatelů, úřadů práce, zaměstnavatelů, neziskových organizací atd.

Za AIVD je členem R RLZ Mgr. Jaroslav Bezchleba, jednatel společnosti ABS WYDA, s.r.o. Úkolem Mgr. Jaroslava Bezchleby je prosazovat v radě zájmy soukromých vzdělávacích společností se sídlem v kraji Vysočina.
 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.