HISTORIE


Společnost ABS WYDA, s.r.o. vznikla v roce 1997 transformací ze vzdělávací divize organizace Kolpingovo dílo. První tři roky existence byly ve znamení hledání zaměření aktivit. V této době lektoři vyvinuli základní sadu kurzů, které jsou trvale součástí nabídky společnosti.
Od roku 2000 pracovníci společnosti zpracovávají dokumentaci a připravují materiály na podporu hlavních směrů činnosti. Všechny vyvíjené aktivity jsou zaměřeny na podporu rozvoje lidských zdrojů.
Od roku 2005 působíme v novém sídle firmy na ulici Brněnská ve Žďáře nad Sázavou.
Po vzniku kraje Vysočina se společnost začala zaměřovat na tento region a do kraje směřuje převážnou nabídku všech aktivit. Významným prvkem činnosti společnosti je aktivní účast v mezinárodních projektech. Zkušenosti z mezinárodní spolupráce pracovníci společnosti přenášejí do vlastních aktivit.

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Vzdělávací společnost připravuje a realizuje vlastní aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů pro subjekty kraje Vysočina s cílem posílit jejich stabilitu a pro obyvatele kraje Vysočina s cílem posílit jejich zaměstnatelnost.

NÁZEV SPOLEČNOSTI

Název firmy se skládá ze dvou částí, které mají následující význam:
Část ABS symbolizuje skutečnost, že při vzniku společnost spolupracovala s německou společností, která působila v oblasti vzdělávání. Zkratka označuje začáteční písmena německých slov

> Arbeitsförderung (podpora práce)
> Beschäftigung (zaměstnání)
> S
trukturentwicklung (rozvoj struktury)

Část WYDA v historii označoval v keltské kultuře název tělesných a duševních cvičení. Tato část názvu symbolizuje skutečnost, že potřebu rozvoje osobnosti si uvědomovali naši předkové již v dávných dobách. 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.