NAŠE NABÍDKASpolečnost ABS WYDA nabízí aktivity pro:


V současnosti společnost ABS WYDA nabízí následující produkty:

1. Kurzy výpočetní techniky
V nabídce máme všechny uživatelské programy MS (Word, Excel, Access, Internet, PowerPoint, Outlook) na úrovni pro začátečníky, mírně pokročilé i velmi pokročilé uživatele. V nabídce máme také kurzy pro přípravu účastníků ke zkouškám na certifikát ECDL (více o ECDL naleznete zde).
Ze speciálních programů nabízíme kurzy např. na grafický program Corel Draw či program k řízení realizace projektů MS Project.


2. Specializované kurzy
Nabízíme sady kurzů pro administrativní pracovníky, personální pracovníky, obchodníky, manažery, účetní, podnikatele a projektové manažery. 
Je možné realizovat pouze dílčí část sady kurzu (kurzy jsou tvořeny různými moduly - jednotlivé vzdělávací moduly lze kombinovat přesně podle aktuálních potřeb firmy).


3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání - profesní kvalifikace dle NSK
Vzdělávací společnost ABS WYDA je autorizovanou právnickou osobou  dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace Personalista (62-007-N), Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T), Asistent(ka)/Sekretář(ka) (62-008-M) a Obchodní zástupce (66-015-M). 
Více informací  o uznávání profesních kvalifikací naleznete
zde.

4. ECDL
Společnost ABS WYDA je akreditovaná pro testování ECDL (počítačová gramotnost). Nabízíme přípravu na testování i vlastní testování. V případě splnění testů získají vaši zaměstnanci certifikát s celoevropskou platností. ABS WYDA je jedinou vzdělávací institucí se sídlem v okrese Žďáře nad Sázavou, která má akreditované středisko na testování ECDL. Testy ECDL jsme realizovali již pro cca 1000 účastníků, kteří absolvovali více jak jednotlivých 2000 testů.
Seznam všech akreditovaných středisek naleznete
zde
Více informací o testování ECDL je
zde.

5. Poradenství v oblasti tvorby, realizace a řízení projektů
Nabízíme firmám a institucím možnost konzultací při tvorbě projektové žádosti, ale také možnost vytvoření celé projektové žádosti "na klíč" přesně dle požadavků a potřeb klienta. Poradenství nabízíme také v oblasti řízení a realizace projektů. S tvorbou, řízením a realizací projektů máme více jak 15leté zkušenosti. 
Seznam námi realizovaných projektů naleznete
zde.

6. Analýza vzdělávacích potřeb
Společnost ABS WYDA nabízí zpracování dílčí nebo komplexní analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Na základě výsledků analýzy bude zpracován návrh plánu vzdělávání a rozvoje pro jednotlivé zaměstnance či vybrané skupiny zaměstnanců.

7. Příprava pracovníka na vybranou pozici
Plánuje-li vaše firma přijetí nového zaměstnance nebo rekvalifikaci stávajícího zaměstnance, můžete využít možnosti odborné přípravy těchto pracovníků v rámci rekvalifikačních kurzů, které hradí úřad práce až do výše 100 %. Získáte tak plně připraveného pracovníka. Lze využít rekvalifikaci v kterémkoli rekvalifikačním kurzu.

8. Assessment centre / Development centre
Pro výběrová řízení na specializované pozice nabízíme Assessment centre (AC), které je zaměřeno na stanovení míry osobnostních i profesních kompetencí a potenciálu zájemce o určitou pracovní pozici. Na základě výsledků dosažených v průběhu AC jsou o jednotlivých účastnících vytvořeny podrobné hodnotící zprávy, které jsou efektivním podkladem pro výběrovou komisi a výběr nejvhodnějšího kandidáta. 
Pro stávající zaměstnance lze využít obdobnou aktivitu Developement centre (DC), jehož výsledkem je rovněž posouzení aktuálních osobnostních i profesních kompetencí. Výsledky DC formou hodnotící zprávy jsou podkladem pro plán dalšího rozvoje a vzdělávání zaměstnanců nebo pro stanovení kariérových plánů. 
Obě metody mohou mít různé časové (půldenní až vícedenní) i obsahové varianty (dle pracovní pozice a potřebných kompetencí) dle přání a potřeb zákazníka.


9. E-learningové vzdělávací prostředí - webová škola (WES)
V oblasti e-learningu nabízíme 2 typy služeb. 
Prvním je individuální vzdělávání zaměstnanců firem ve vybraných oblastech formou e-learningu (samostudium a testování pomocí počítače s připojením na internet). 
Druhou formou je možnost pronájmu e-learningového prostředí firmě, která si do něj může smam vložit interní kurzy a testy pro své zaměstnance (např. z oblasti BOZP, úvodní školení pro nové zaměstnance, kurzy na rozvoj profesních kompetencí apod.). 
Naše webové prostředí WES si můžete prohlédnout
zde.

10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Společnost ABS WYDA je akreditovaným střediskem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Všechny kurzy, které v této oblasti poskytujeme, mají platnou akreditaci MŠMT. Kurzy jsou zaměřeny zejména na využití kreativních metod ve vzdělávacím procesu.
Podrobnější informace k DVPP naleznete
zde.