ASSESSMENT CENTRE


Pro výběrová řízení na specializované pozice nabízíme Assessment centre (AC), které je zaměřeno na měření kompetencí zájemce o určitou pracovní pozici. Výsledky AC jsou podkladem pro výběrovou komisi.

Pro stávající zaměstnance lze využít obdobnou aktivitu Developement centre (DC), jehož výsledkem je rovněž posouzení aktuálních kompetencí. Výsledky DC jsou podkladem pro plán dalšího vzdělávání zaměstnanců nebo pro kariérový plán.

Assessment centre
probíhá obvykle formou jednodenní či dvoudenní aktivity. V rámci obou dnů absolvují účastnící workshop zaměřený na ověření schopnosti pracovat v týmu a sadu testů zaměřených na zhodnocení manažerských a osobnostních kompetencí účastníků. Výkony účastníků hodnotí tříčlenný tým hodnotitelů a o každém účastníkovi AC je zpracována hodnotící zpráva.

Assessment centre
je vhodná aktivita pro výběrové řízení na specializované pracovní místo nebo na pozici manažera.