DEVELOPMENT CENTRE


Pro výběrová řízení na specializované pozice nabízíme Assesment centre (AC), které je zaměřeno na měření kompetencí zájemce o určitou pracovní pozici. Výsledky AC jsou podkladem pro výběrovou komisi. Pro stávající zaměstnance lze využít obdobnou aktivitu Developement centre (DC), jehož výsledkem je rovněž posouzení aktuálních kompetencí. Výsledky DC jsou podkladem pro plán dalšího vzdělávání zaměstnanců nebo pro kariérový plán.

Organizace Developement centre (DC) probíhá obdobně jako organizace Assessment centre. Délka DC se volí po dohodě se zaměstnavatelem. Hlavní účel DC je zhodnotit aktuální stav kompetencí zaměstnanců firmy. Zařazuje se obvykle v průběhu nebo po ukončení sady vzdělávání pro zaměstnance. 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.