KURZY PRO FIRMY


ABS WYDA nabízí firmám vzdělávací aktivity v následujících oblastech:

1) VÝPOČETNÍ TECHNIKA

2) PERSONALISTIKA
   
  (jednotlivé kurzy či sada kurzů v rámci Personální akademie)

3) MARKETING

4) OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

5) ADMINISTRATIVNÍ DOVEDNOSTI A NORMA PRO ÚPRAVU PÍSEMNOSTÍ

6) MANAŽER PROJEKTU

7) PREZENTAČNÍ A LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

8) INTERPERSONÁLNÍ (MĚKKÉ) DOVEDNOSTI

9) MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

10) KURZ PRO LINIOVÉ MANAŽERY

11) KREATIVNÍ METODY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V TÝMU


Nabízíme dvě základní formy kurzů:

KURZY NA KLÍČ
Obsah a rozsah těchto kurzů je sestaven speciálně pro skupinu pracovníků jedné firmy či instituce z požadovaných modulů na základě společného jednání.
Všechny naše kurzy mají "modulový" charakter, proto lze vytvářet vzdělávací aktivity přesně dle specifických požadavků zákazníka na základě kombinace jednotlivých výukových modulů.

OTEVŘENÉ KURZY
Jedná se o kurzy vyhlášené pro potenciální zájemce z různých firem i veřejnost. Tento typ kurzu je vhodný pro jednotlivé zájemce z firmy.