PORADENSTVÍ FIRMÁM


Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o. nabízí poradenské služby firmám a osobám samostatně výdělečně činným v následujících oblastech:


Cena služby závisí na rozsahu a formě požadované služby.
Základní cena je 500,-Kč/hod.