REKVALIFIKAČNÍ KURZY


Společnost ABS WYDA nabízí v současnosti níže uvedené rekvalifikační kurzy a kurzy profesních kvalifikací.

Nabízíme jak kurzy prezenční (účastník celý kurz osobně dochází na výuku), tak i kombinované kurzy, které jsou tvořeny samostudiem účastníka v e-learningovém prostředí (online kurzy přes internet) a částí prezenční, kdy účastník dochází na výuku.

Kurzy označené zkratkou PK jsou profesní kvalifikace 
dle Národní soustavy kvalifikací (NSK)
a jsou nastaveny v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Tyto kurzy jsou zakončeny standardizovanou zkouškou v případě jejího úspěšného absolvování také získáním certifikátu dané profesní kvalifikace.
O profesních kvalifikacích a NSK můžete získat více podrobnějších informací
zde.


Oblast výpočetní techniky

   Základy obsluhy osobního počítače (prezenční studium)
    40 vyučovacích hodin
prezenční výuky
   Obsluha osobního počítače (prezenční studium)
    80 vyučovacích hodin
prezenční výuky
   Počítačová gramotnost dle ECDL CORE (prezenční studium)
  
rozhsah hodin dle počtu zvolených modulů
   Tvorba www stránek (kombinované studium)
  
80 hodin teoretické výuky (60 hodin prezenční formou a 20 hodin distanční formou)
   Pracovník grafického studia (kombinované studium)
  
80 hodin teoretické výuky (60 hodin prezenční formou a 20 hodin distanční formou)

 
Oblast ekonomiky, obchodu a podnikání

   Základy podnikání (kombinované studium)
  
120 vyučovacích hodin (84
vyuč. hodin prezenční výuky a  36 vyuč. hodin distančního studia)
   Obchodní zástupce (PK, kombinované studium)
  
100 vyuč. hodin (70 vyuč. hodin prezenční výuky a 30 vyuč. hodin distančního studia)


Oblast administrativy

   Asistent/asistentka (PK, kombinované studium s praxí)
    130 vyučovacích hodin
(100 h. prezenčně a  30 h. distančního studia) a 350 hodin praxe
   Asistent/asistentka (PK, kombinované studium)
    100 vyuč. hodin (70 vyuč. hodin prezenční výuka a 30 vyuč. hodin distančního studia)


Oblast personalistiky

   Personalista/personalistka (PK, kombinované studium)
    180 vyuč. hodin (126 vyuč. hodin prezenční výuky a 54 vyuč. hodin distančního studia)


Oblast lektorských činností

  Lektor dalšího vzdělávání (PK, kombinované studium)
   100 vyuč. hodin (64 vyuč. hodin prezenční výuky a 36 vyuč. hodin distančního studia)


 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.