TESTOVÁNÍ ECDL


1. TESTOVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Termíny testování najdete zde.

V případě vašeho zájmu o testování ECDL náš kontaktujte na e-mail ecdl@abswyda.cz nebo na tel. 566 620 989 či 774 262 208.

2. TESTOVÁNÍ PRO FIRMY

Testovat lze jednotlivé zaměstnance či skupiny zaměstnaců dle požadavků firmy. V případě vašeho zájmu o testování ECDL náš kontaktujte na e-mail ecdl@abswyda.cz nebo na tel. 566 620 989 či 774 262 208.

Naše středisko je akreditováno pro testování za normálních i ztížených podmínek.
Ověřujeme moduly M2-M7, M9, M10, M12-M17.

Zaměstnanci společnosti ABS WYDA Mgr. Jaroslav Bezchleba a Petr Bezchleba jsou certifikovanými testery ECDL (seznam testerů ECDL naleznete
zde).

Dosud se testování ECDL zúčastnilo v našich testovacích místnostech 521 zájemců, kteří celkem absolvovali testy z více jak 2242 jednotlivých testovacích modulů. Nejčastěji testovaným modulem je M3 - textový editor (413x) a M2 - Práce se soubory (392x), M4 - tabulkový procesor (387x).

Více jak 90,5 % účastníků splnilo podmínky alespoň jednoho testu.

Testování ECDL se zúčastnili např. zaměstnanci níže uvedených firem a institucí:
Krajský úřad Vysočina
ZDT Nové Veselí
PKS Žďár nad Sázavou
AMPO Žďár nad Sázavou
a další

Komplexní informace o ECDL naleznete na stránkách www.ecdl.cz nebo nás přímo kontaktujte.

  
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.