PROFESNÍ KVALIFIKACEAktuální vyhlášené termíny zkoušek profesních kvalifikací v naší společnosti zde
Vzdělávací společnost ABS WYDA s.r.o. je autorizovanou právnickou osobou (dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) pro šest profesních kvalifikací, a to Personalista/personalistka (62-007-N), Asistent/asistentka (62-008-M), Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T), Obchodní zástupce (66-015-M) a Vedoucí týmu (63-021-N).

NSK je komplexní systém hodnocení a certifikace odborných kompetencí, který umožňuje certifikaci výsledků vzdělávání bez ohledu na to, jakým způsobem byly získány. Je tedy jedno, zda potřebné znalosti a dovednosti člověk získal studiem ve škole či se je naučil sám v praxi, důležité je jejich prokázání formou standardizované zkoušky.

Každá kvalifikace má svůj kvalifikační standard (KS) a hodnoticí standard (HS). Kvalifikační standard obsahuje informace o tom, co má uchazeč umět, jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnoticí standard uvádí, se budou tyto znalosti a dovednosti budou ověřovat (jaká je forma standardizované zkoušky).

Zkoušky realizují podle zákona č.179/2006 Sb. tzv. autorizované osoby, jimiž mohou být např. školy či vzdělávací centra, různé firmy (právnické osoby), ale i fyzické osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva), nebo i fyzické podnikající osoby.

Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali. Podle vyhlášky č. 176/2009 Sb. platí, že existuje-li schválená profesní kvalifikace pro danou oblast, musí nově akreditované rekvalifikace být zakončeny zkouškou dle profesní kvalifikace.

V případě potřeby lze zájemce o zkoušku také na tuto zkoušku připravit formou individuálního vzdělávání. Před zkouškou proběhne posouzení aktuálních znalostí zájemce a pokud jsou v některé oblasti nedostatečné, zájemce si je může doplnit buď formou samostudia nebo v rámci individuálního kurzu. Po úspěšném zvládnutí zkoušky získá její absolvent osvědčení o profesní kvalifikaci.Profesní kvalifikace Personalista/personalistka
Kvalifikační standard a hodnotící standard této profesní kvalifikace si můžete prohlédnout
zde.
Rozhodnutí o autorizaci společnosti ABS WYDA si můžete prohlédnout
zde.
Přehled autorizovaných zástupců společnosti ABS WYDA si mlůžete prohlédnout
zde.

Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání
Kvalifikační standard a hodnotící standard této profesní kvalifikace si můžete prohlédnout 
zde.
Rozhodnutí o autorizaci společnosti ABS WYDA si můžete prohlédnout
zde.
Přehled autorizovaných zástupců společnosti ABS WYDA si můžete prohlédnout
zde.

Profesní kvalifikace Asistent/asistentka
Kvalifikační standard a hodnotící standard této profesní kvalifikace si můžete prohlédnout 
zde.
Rozhodnutí o autorizaci společnosti ABS WYDA si můžete prohlédnout
zde.
Přehled autorizovaných zástupců společnosti ABS WYDA si můžete prohlédnout
zde.

Profesní kvalifikace Obchodní zástupce
Kvalifikační a hodnotící standard této profesní kvalifikace si můžete prohlédnout
zde.
Rozhodnutí o autorizaci společnosti ABS WYDA si můžete prohlédnout
zde.

Profesní kvalifikace Vedoucí týmu
Kvalifikační a hodnotící standard této profesní kvalifikace si můžete prohlédnout zde.

Rozhodnutí o autorizaci společnosti ABS WYDA si můžete prohlédnout zde.
Další informace k systému Národní soustavy kvalifikací si můžete přečíst
zde.