Projekt "FYZCHEP"Tento projekt, který byl realizován v kraji Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost, má oficiální název "Efektivní využití MS Office pro podporu výuky přírodovědných předmětů na 2. st. ZŠ". Cílovou skupinou projektu byli pedagogové přírodovědných předmětů na 2. stupni základních škol v kraji Vysočina.
Realizace projektu probíhala v období od 1. března 2014 do 31. ledna  roku 2015.Stručný popis projektu "FYZCHEP"

Projekt reaguje na stav, kdy základní školy jsou v současné době vybavovány moderní technikou a od učitelů se očekává, že budou aktivně využívat počítače pro přípravu podkladů do výuky. I když většina učitelů prošla základními kurzy práce s počítačem, jsou v oblasti zpracování podkladů pro výuku často limitovaní omezenými dovednostmi využití vyšších funkcí uživatelských programů.

Cílovou skupinou projektu jsou učitelé přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ v kraji Vysočina. V rámci projektu bude vyvinuto celkem 16 kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro cílovou skupinu. Kurzy budou realizovány formou blended learningu, tzn. budou složeny z e-learningové a prezenční části. Kurzy budou zaměřeny na nácvik praktické přípravy podkladů pro výuku s využitím vyšších funkcí běžných uživatelských programů (Word, Excel, Access). Všechny kurzy budou v rámci projektu pilotně ověřeny a akreditovány na MŠMT jako kurzy DVPP.

Učitelé budou schopni po absolvování kurzu připravit do výuky tabulku pro výpočty měření, databázi údajů z výuky, statistické vyhodnocení měření, složité formuláře pro žáky, apod.
Výstupy projektu

V rámci projektu byly vytvořeny na všech školách, které byly do projektu zapojeny, pracovní skupiny. Proběhla setkání s učiteli, na nichž byly dohodnuty aspekty dalšího postupu realizace projektu. Byl dokončen vývoj základní podoby pedagogické dokumentace a proběhly kurzy, kterých se účastnili učitelé základních škol v kraji Vysočina.

Proběhla finální úprava pedagogické dokumentace k jednotlivým kurzům na základě zkušeností z prezenčních kurzů a  podle připomínek cílové skupiny.

Výstupem projektu je nyní 16 kurzů, k nimž je vytvořena kompetní pedagigická dokumentace. Všech 16 kurzů je akreditováno jako kurzy DVPP
 (další vzdělávání pedagogických pracovníků) a bude nabízeno dalším pedagogickým pracovníkům nejen v kraji Vysočina, ale po celé České republice.


Odkaz na e-learningové kurzy v prostředí WES:    wes.wyda.cz

Odkaz na databázi praktických příkladů:   priklady.ji1.cz/public
 
Aktualizováno: 22. dubna2015

 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.