Vzdělávací aktivity


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


V rámci projektu byli zaměstnanci mikrofirem proškolováni ve vybraných oblastech (např. využití PC, měkké dovednosti, administrativní dovednosti, ekonomika ...).

Dle vzdělávacích potřeb zaměstnanců mikrofirem zapojených do projektu byl vypracován podrobný harmonogram konkrétních vzdělávacích aktivit, na jehož základě byly jednotlivé vzdělávací aktivity realizovány.

Vzdělávací aktivity probíhaly průběžně v celém období realizace kurzu, tedy v letech 2010-2011.

První vzdělávací aktivity pro účastníky projektu byly realizovány počátkem dubna 2010. Celkem proběhlo více jak 55 různých kurzů zaměřených do oblastí výpočetní techniky, marketingu, měkkých dovedností, managementu, personalistiky, ekonomiky, administrativy či práva.Vloženo: 22. prosince 2011image/jpeg 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.