Konference

E-learningové moduly pro další vzdělávání zaměstnanců firem

18. prosince 2012, 9 - 12 hodin

ABS WYDA, s.r.o., Brněnská 30, Žďár nad Sázavou

Konference byla určena personalistům a pracovnikům firem, kteří garantují další vzdělávání zaměstnanců. Pozvánku najdete ZDE
Na konferenci byli účastníci seznámeni s moduly, které byly vyvinuty v rámci projektu MODULY realizovaného v programu OPVK.
Účastníci získali informace o možnostech zařazení e-learningového vzdělávání jako jedné z forem vzdělávání pro zaměstnance firem.

E-learningové prostředí umožňuje:

- absolvování otevřených kurzů
- vytvoření kurzů pouze pro zaměstnance jedné firmy
- využití pro testování znalostí předpisů (např. BOZP, firemní směrnice, atd.)
- umístění vlastního loga do prostředí atd.

* Povinný údaj!.
Firma *  
Účastník (Titul, Jméno, Příjmení) *  
Pozice ve firmě *  
E-mail *  
 
 Napište tento ověřovací kód...
 
 
 
      
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.