Realizované aktivityTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


Projekt "Moduly" (oficiální název je "Vzdělávací moduly pro manažery a THP pracovníky s podporou e-learningu") byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V rámci 1. a 2. klíčové aktivity byly nejprve zpracovány požadavky na strukturu učebních materiálů a systém evaluace znalostí. Byly vytvořeny metodické materiály, které slouží při vývoji a realizaci e-learningovým kurzů. Dále bylo upraveno stávající elektronické prostředí tak, aby přesně vyhovovalo stanoveným požadavkům. 

Byla ukončena 3. klíčová aktivita projektu, v jejímž rámci byla vytvořena kompletní sada prvních 10 vzdělávacích modulů, které byly vloženy do elektronického prostředí WES a nyní probíhá jejich pilotní ověřování, jež je hlavním cílem 4. klíčové aktivity projektu.

Byla ukončena 5. klíčová aktivita projektu, jejímž cílem byl vývoj sady dalších 20 vzdělávacích modulů a jejich pilotní ověřování cílovou skupinou projektu. Každý modul byl posouzen nejen několika osobami z cílové skupiny, ale také zhodnocen oponentem. Na základě připomínek oponentů i účastníků pilotního ověřování byly jednotlivé moduly upraveny a doplněny. V současnosti je tak hotova kompletní sada 30 vzdělávacích modulů v e-learningovém prostředí.

V prosinci proběhla konference, na níž byli zástupci firem a další zájemci z řad veřejnosti seznámeni s vytvořenými vzdělávacími moduly a také s možnostmi, které nabízí moderní vzdělávání pomocí e-learningu.Aktualizováno: 27. prosince 2012


image/jpeg


 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.