Projekt "MULTIMÉDIA"Tento projekt s oficiálním názvem "Nácvik využití multimédií a speciálních funkcí na zpracování elektronických dat v práci manažerů, obchodníků a odborných pracovníků" byl v rámci OP VK realizován v Jihočeském kraji a cílovou skupinou byli pracovníci firem.
Realizace projektu probíhala v období od ledna do prosince roku 2014.Stručný popis projektu "MULTIMÉDIA A FIRMY"

Projekt reaguje na to, že v současné době velkým tempem rostou možnosti elektronického zpracování dat a možnosti využívání multimédií při řešení pracovních úkolů. Vzdělávací nabídka nestačí na tyto možnosti reagovat nabídkou adekvátních vzdělávacích aktivit a časové vytížení zaměstnanců firem nedovoluje věnovat dlouhý čas individuálnímu vyhledávání informací využití nových možností v pracovním procesu.

Projekt je zaměřen na vytvoření sady 10 kurzů a 5 workshopů, které budou zaměřeny na nácvik dovedností efektivního využívání dovedností v 9 konkrétních oblastech práce s multimédii a zpracování elektronických dokumentů s využitím specifických nástrojů.

Vzdělávací aktivity budou určeny pro manažery, personalisty, obchodníky, marketéry, vedoucí poboček a odborné pracovníky. V rámci projektu bude pro účastníky vzdělávacích aktivit vytvořena databáze příkladů dobré praxe, kterou budou moci účastníci použít jako inspirativní nástroj pro efektivní řešení pracovních úkolů na svém pracovišti.
Výstupy v projektu

V rámci projektu byla vytvořena pedagogická dokumentace pro 10 kurzů a 5 workshopů: všechny kurzy a workshopy byly pilotně ověřeny cílovou skupinou, tedy pracovníky firem z Jihočeského kraje. Všechny kurzy jsou zaměřeny na využívání multimédií a výpočetní techniky při řešení úkolů ve firemní praxi.

Kurzy jsou tvořeny formou blended learningu, takže obsahují jak e-learningovou část (vzdělávání samostudiem pomocí připojení k internetu), tak část prezenční (osobní účast na worshopech).

Všech 10 kurzů a 5 workshopů bude nyní nabízeno cílové skupině nejen v Jihočeském kraji, ale v celé České republice.

Aktualizováno: 6. února 2015image/jpeg
 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.