Projekt "PERSONALISTIKA"Tento projekt s oficiálním názvem "Vzdělávací programy pro rozvoj kompetencí manažerů v oblasti personální práce"  byl v rámci OP VK realizován v Plzeňském kraji a cílovou skupinou byli vedoucí pracovníci firem. Realizace projektu probíhala v období od 1. března 2014 do 30. dubna 2015.


Stručný popis projektu "PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY"


Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu vedoucích pracovníků z Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektu bylo rozšíření praktických kompetencí cílové skupiny v oblasti personální práce. V rámci projektu byly vyvinuty 4 nové vzdělávací programy, které byly tvořeny jednak e-learningovou částí, jednak i workshopy.

Vzdělávací programy byly zaměřeny na tyto oblasti:
  • pracovní právo
  • motivování a odměňování pracovníků
  • hodnocení pracovníků
  • výběr pracovníků
E-learningová část slouží k individuálnímu získání teoretických znalostí, ale také obsahuje praktické příklady, vzorové postupy, modelové situace, konkrétní návody a doporučení, jak teorii aplikovat do každodenní praxe. Workshopy jsou určeny zejména k výměně zkušeností mezi účastníky, k získání vzájemné zpětné vazby a konkrétních praktických znalostí a dovedností.

Všechny 4 vytvořené vzdělávací programy byly pilotně ověřeny na vzorku cílové skupiny  a na základě zkušeností z pilotního ověřování a získané zpětné vazby byly programy finálně upraveny.


Aktualizováno: 16. května 2015


 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.