Analýza výuky


V rámci 1. klíčové aktivity projektu byla ve spolupráci s pedagogy všech 4 partnerských škol provedena analýza výukových metod, které jsou používány na těchto školách ve vzdělávacím procesu.

Hlavními cíli analýzy bylo zjistit, jaké výukové metody a pomůcky jsou obecně nejvíce využívány ve vzdělávacím procesu, jak se v tomto ohledu od sebe liší jednotlivé konkrétní školy a také různé typy škol (SŠ a ZŠ).

Analýzy se zúčastnilo celkem 140 pedagogů ze 4 partnerských škol a provedli záznamy o skoro 6 000 vyučovacích hodinách. Na základě těchto získaných dat byla provedena analýza výukových metod a pomůcek, jejíž výsledky byly sumarizovány do formy brožury.

S výsledky analýzy byly všechny partnerské školy seznámeny na setkáních s realizačním týmem projektu, která proběhla (či ještě proběhnou) na školách v průběhu přípravného týdne či vměsíci září.

Ke klíčových zjištěním analýzy patří skutečnost, že školy stále ještě poměrně málo využívají ve výuce didaktickou a prezentační techniku a že kreativní výukové metody jsou spíše jen doplněním hlavních výukových metod. V rámci projektu SPEKTRUM VY byli pedagogové proškoleni právě v těchto 2 oblastech (didaktická technika a kreativní metody), což jim umožnilo využívat tyto nové poznatky a dovednosti ve výuce (a také je zapracovat do ŠVP), čímž došlo ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávacího procesu na jednotlivých partnerských školách.


Brožura s kompletními výsledky analýzy je ke stažení
zde.Vloženo: 1. září 2009
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


 


 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.