Implementace

Na všech školách byly realizovány sady volitelných kurzů a workshopů, v jejichž rámci pedagogové získali další rozšiřující informace ohledně praktického využítí kreativních metod a didaktické techniky ve výuce.

V projektu skončila fáze implementace získaných poznatků z oblasti kreativních metod do výuky. Pedagogové všech 4 partnerských škol použili kreativní metody přímo ve výuce a vypracovali o tom hodnotící zprávy. Poznatky získané z této implementace byly jednotlivými pedagogy vyhodnoceny a na základě této systematické zpětné vazby byly vybrané kreativní metody, které byly efektivní a osvědčily se i ve druhé fázi implementace, zapracovány do vzdělávacího procesu na jednotlivých školách a také do jejich ŠVP.

Na závěr projektu proběhla ve Žďáře nad Sázavou konference,
jíž se zúčastnili zástupci všech 4 partnerských škol. V rámci konference došlo k výměně zkušeností s využíváním kreativních metod a moderní techniky ve výuce. Účastníci také prezentovali konkrétní využití kreativních metod v různých předmětech a také možné varianty využití moderní prezentační a didaktické techniky ve výuce.


Katalog volitelných kurzů a workshopů si můžete prohlédnout zde.Aktualizováno: 19. března 2012TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


 
 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.