Plány vzdělávání


V rámci 1. klíčové aktivity projektu SPEKTRUM VY byla ve spolupráci s pedagogy všech 4 partnerských škol provedena analýza výukových metod, které jsou používány na těchto školách ve vzdělávacím procesu. S výsledky analýzy byly všechny partnerské školy seznámeny na setkáních s realizačním týmem projektu, která proběhla na školách v průběhu přípravného týdne či počátkem září.

Proběhla 3. klíčová aktivita projektu, v níž byli ve spolupráci s kontaktními pracovníky sestavovány plány vzdělávání pedagogů partnerských škol zapojených do projektu. V průběhu 1. pololetí školního roku 2009/2010 absolvovali pedagogové v menších skupinách vzdělávací aktivity zaměřené jednak na využívání prezentační a didaktické techniky, kterou v rámci projektu získali, jednak na začlenění kreativních metod do vzdělávacího procesu.

Pedagogové tak budou moci výuku zpestřit použitím např. zařízení e-beam (obdoba interaktivní tabule), hlasovacího zařízení pro žáky, vizualizéru či dataprojektoru. Tyto technické prostředky mohou vhodně kombinovat s kreativními vzdělávacími metodami, čímž došlo nejen k zefektivnění a zpestření vzdělávacího procesu na jednotlivých školách, ale také k efektivnějšímu zapojení žáků do výuky  a přímému využívání didaktické a prezentační techniky.Vloženo: 14. října 2009

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 


 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.