Vzdělávací aktivity


Pedagogové všech 4 partnerských škol byli vzděláváni v oblastech práce s prezentační a didaktickou technikou a v oblasti využívání kreativních metod ve vzdělávacím procesu. Cílem těchto vzdělávacích aktivit bylo obeznámit pedagogy s možnostmi, které současná výpočetní a prezentační technika nabízí, a poskytnout jim metodiku využití této techniky přímo ve vzdělávacím procesu. V rámci projektu byly využívány nejmodernější vizualizační technologie jako např. e-beam (zařízení vytvářející z jakékoli běžné tabule tabuli interaktivní), vizualizér (zařízení umožňující reálné zobrazení předmětů či textů) či hlasovací zařízení (zobrazuje a vyhodnocuje názory či odpovědi jednotlivých účastníků vzdělávání). Dále byli pedagogové seznamováni s jednotlivými kreativními metodami a s metodikou jejich praktického uplatnění ve výuce.

Každý pedagog absolvoval v rámci projektu nejméně 4 různé vzdělávací aktivity a v další fázi projektu pak tyto získané poznatky implementoval přímo do výuky. Poznatky z implementace kreativních metod do výuky pak byli jednotlivými pedagogy vyhodnoceny a analyzovány a na základě této systematické zpětné vazby byly vybrané kreativní metody, které byly efektivní a osvědčily se, komplexně zapracovány do vzdělávacího procesu na jednotlivých školách a také do jejich ŠVP.Vloženo: 14. května 2010

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
 


 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.