Základní informace


Projekt "Implementace kreativních metod do ŠVP v kraji Vysočina" (zkrácený název SPEKTRUM VY) byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání).

Projekt probíhal v období březen 2009-únor 2012 a celkový objem finančních prostředků byl cca 6.500.000 Kč. Zapojilo se do něj více jak 160 pedagogických pracovníků a přes 1400 žáků a studentů jednotlivých partnerských škol.Projekt realizovala vzdělávací společnost ABS WYDA a účastnily se jej celkem
4 partnerské subjekty:

Střední průmyslová škola Třebíč
Základní škola a Mateřská škola Polnička
Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4
Obchodní akademie Pelhřimov

Cíle projektu:

Seznámit pedagogy s kreativními metodami a možnostmi jejich využití ve vzdělávacím procesu.
Zajistit aktivní použití kreativních metod ve výuce jednotlivých pedagogů. Vytvořit metodiku pro implementaci kreativních metod do ŠVP. Zpracovat na každé škole plán implementace kreativních metod do ŠVP. Zpracovat dle metodiky implementace 3 sady výukových modulů v předmětech ICT, AJ a EVVO.
Klíčové aktivity projektu:

1. Zjištění současného stavu používání výukových metod 2. Proškolení pedagogů v kreativních metodách a jejich využití ve výuce 3. Zpracování pedagogické dokumentace pro výuku kreativních metod 4. Pilotní ověření využití kreativních metod ve výuce 5. Vyhodnocení efektivity používání kreativních metod ve výuce 6. Zpracování sad výukových modulů a jejich ověření 7. Zpracování implementace kreativních metod do ŠVP jednotlivých škol 8. Realizace konference k využívání kreativních metod ve výuce


Vloženo: 1. března 2009

image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
 
 
Vzdělávací společnost ABS WYDA, s.r.o.