VIDEA PRO UČITELESADA VZDĚLÁVACÍCH VIDEÍ PRO UČITELE - LÉTO 2022

ROZŠIŘTE SVÉ KOMPETENCE V UŽÍVÁNÍ WORDU A EXCELU PRO PODPORU VÝUKY

Využijte mimořádné letní nabídky přístupu k výukovým videím pro učitele v délce 8 týdnů v období letních prázdnin namísto obvyklých 3 týdnů.


1. Proč využít získání přístupu k výukovým videím?

Výhody přístupu k výukovým videím

Využijte výhodu přístupu k videím, kterou lze charakterizovat následujícím způsobem:
  • můžete si volit libovolný čas ke shlédnutí videí
  • videa si můžete po celou dobu 8 týdnů opakovaně spustit
  • všechny dovednosti ukázané ve videích můžete průběžně nacvičit s využitím pracovních souborů, které dostanete k dispozici

Přínos pro pedagogické pracovníky

Získané dovednosti může učitel využít od prvního dne následujícího školního roku pro:
  • zpracování podkladů profesionálního vzhledu pro výuku
  • statistické vyhodnocení komplexních prací žáků (např. čtvrtletní práce, práce s více příklady atd.)
  • vedení rozcviček s náhodným generování pořadí úkolů v programu Excel
  • rychlé vytisknutí krátkých testů pro dvě skupiny žáků
  • další efektivní využití aplikace Word a Excel při přípravě vyučovacího procesu a jeho vedení na základě kreativního nasazení dovednosti získaných nácvikem dovedností z videí

2. Výuková videa

Můžete si objednat přístup k jednomu nebo více výukovým videím. Jedná se o následující videa:
Word
  kód videa název
  W01   Sjednocení základních dovedností
  W02   Objekty v textovém dokumentu
  W03  Komplexní pracovní list

Excel
  kód videa název
  E01   Sjednocení základních dovedností
  E02   Hodnocení souhrnných prací
  E03  Rozcvičky a testy

Podrobnější informace k jednotlivým kurzům najdete ZDE


3. Objednání přístupu k videím

Pro získání přístupu k vybraným videím na období 1. 7. – 25. 8. 2022 postupujte následujícím způsobem:

1. Otevřete přihlašovací formulář, který otevřete následujícím odkazem:

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

2. Vyplňte přihlašovací formulář.

3. Po obdržení přihlášky dostanete e-mail (na adresu, která bude v přihlášce) pokyny pro další postup.