DVPP

Kurzy pro učitele akreditované v systému DVPP nabízí sesterská společnost ABS WYDA, s.r.o.

Dále je přehled těch názvů programů, které jsou zaměřeny na využití výpočetních techniky a dotykových zařízení pro přípravu učitele na výuku a pro podporu vyučovacího procesu.


programy akreditované MŠMT pod č.j. MSMT- 28359/2017-2-1027

číslo název kurzu popis
1 Využití tabletů ve výuce + WS
2 Využití Excelu pro tvorbu testů + WS
3 Tvorba databáze poznatků v Excelu a její využití pro podporu výuky + WS
4 Efektivní zpracování pracovních listů ve Wordu + WS
5 Zpracování učebních materiálů ve Wordu + WS
6 Praktické využití funkcí interaktivní tabule SMART Board ve výuce + WS
7 Praktické využití funkcí hlasovacího zařízení Turning Point ve výuce + WS
8 Využití hromadné korespondence pro přípravu podkladů pro výuku + WS
9 Využití statistických funkcí pro zpracování dat pro výuku + WS
10 Vytváření dynamické prezentace a její praktické využití ve výuce + WS
11 Využití dynamické prezentace při modelování různých jevů + WS
12 Zpracování vzorců v Excelu pro nácvik jejich použití + WS
13 Tablet jako efektivní nástroj učitele + WS
14 Úprava digitálních fotografií pro podklady do výuky + WS

Nahoru

programy akreditované MŠMT pod č.j. MSMT- 7807/2017-1-250

číslo název kurzu popis
1 Aplikace a možnosti jejich využívání ve výuce
2 Tablety a možnosti jejich využívání ve výuce
3 Tvorba databází znalostí a možnosti jejich využití pro podporu výuky
4 Testování znalostí žáků s využitím databází připravených učitelem
5 SMART BOARD a jeho efektivní využívání ve výuce
6 Zpracování prvků pedagogické dokumentace pro vyučovací proces s využitím Wordu
7 Využití tabletů a aplikací ve výuce

Nahoru