PowerPoint
úroveň délka
[vyučovací hodiny]
cena
[vč. DPH]
PP01 - Statická prezentace 7 hodin 1 275,- Kč
PP02 Dynamická prezentace I 7 hodin 1 400,- Kč
PP03 - Dynamická prezentace II 7 hodin 1 865,- Kč

Jednotlivé kurzy na sebe logicky navazují.


PowerPoint - obsahy kurzů PP01 - Statická prezentace Základní informace

Tento kurz je určen zaměstnancům a zájemcům, kteří mají minimální nebo žádné zkušenosti s používáním aplikace MS PowerPoint a potřebují zvládnout základní dovednosti práce s touto aplikací a vytvářet prezentace. Zvládnutí znalostí a dovedností na úrovni tohoto základního kurzu jsou nezbytným předpokladem pro absolvování dalších kurzů MS PowerPointu, které nabízíme.

Obsah kurzu
 • (1) Hlavní ovládací prvky a základní nastavení prostředí programu MS PowerPoint
 • (2) Možnosti vkládání textu do snímku prezentace – využití textových polí
 • (3) Práce s textovými poli – nastavení jejich formátu a parametrů
 • (4) Možnosti zobrazení snímků prezentace a práce s jednotlivými snímky
 • (5) Vložení nového snímku a nastavení jeho rozložení (změna rozložení snímku)
 • (6) Vkládání různých typů objektů do snímku prezentace (obrázky, tabulky, grafy)
 • (7) Možnosti nastavení dílčích parametrů jednotlivých typů objektů
 • (8) Možnosti nastavení parametrů pozadí snímků prezentace
 • (9) Využití přednastavených návrhů a motivů prezentací, tvorba vlastních motivů
 • (10) Souhrnný úkol – tvorba vlastní prezentace
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při výběrovém řízení na nové pracovní místo,
 • pro vytváření prezentací při plnění pracovních úkolů,
 • pro vytváření prezentací pro soukromé účely.
Vstupní dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné vstupní dovednosti, pouze základní uživatelská znalost práce s PC.

na seznam kurzů

PP02 - Dynamická prezentace I Základní informace

Tento kurz je určen všem zaměstnancům a zájemcům, kteří již mají základní dovednosti používání aplikace MS PowerPoint pro tvorbu statických prezentací (na základní uživatelské úrovni) a potřebují tyto dovednosti rozšířit a vytvářet profesionálně vypadající dynamické prezentace.

Obsah kurzu
 • (1) Základní principy použití dynamiky v prezentaci
 • (2) Možnosti spouštění a ovládání průběhu prezentace
 • (3) Využití přechodů snímků a nastavení možností a parametrů těchto přechodů
 • (4) Skrytí a obnovení jednotlivých snímků v prezentaci
 • (5) Vytvoření oddílů a možnosti jejich využití
 • (6) Využití animací objektů v prezentaci (4 hlavní typy animací a jejich využití)
 • (7) Možnosti celkového nastavení prezentace (automatické prezentace, smyčka...)
 • (8) Vytvoření tzv. vlastní prezentace v rámci celkové prezentace
 • (9) Využití videa v rámci prezentace
 • (10) Vytvoření automatického fotoalba a nastavení jeho dílčích parametrů
 • (11) Souhrnný úkol – tvorba vlastní dynamické prezentace
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při výběrovém řízení na nové pracovní místo,
 • pro vytváření prezentací při plnění pracovních úkolů,
 • pro vytváření prezentací pro soukromé účely,
 • pro vytváření profesionálně vypadajících prezentací s využitím složitějších dynamických efektů.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • MS PowerPoint – statická prezentace

na seznam kurzů

PP03 - Dynamická prezentace II Základní informace

Tento kurz je určen všem zaměstnancům a zájemcům, kteří již mají pokročilé dovednosti používání aplikace MS PowerPoint pro tvorbu dynamických prezentací a potřebují tyto dovednosti rozšířit a vytvářet profesionálně vypadající dynamické prezentace s využitím složitějších animací a dalších funkcí.

Obsah kurzu
 • (1) Hlavní principy použití dynamiky v prezentaci
 • (2) Pokročilé animace a principy nastavení jejich parametrů
 • (3) Využití více animací v rámci jednoho objektu, tvorba násobných animací
 • (4) Pokročilá práce s objekty (tvorba ikon, vytváření vlastních objektů, odečítání objektů)
 • (5) Využití předlohy snímků pro efektivní tvorbu prezentací
 • (6) Vytváření šablon a specifických typů rozložení jednotlivých snímků v prezentaci
 • (7) Využití a možnosti nastavení automatických odkazů v prezentaci
 • (8) Využití dalších souborů jako součásti prezentace
 • (9) Varianty ukládání vytvořené prezentace v různých formátech (video, pdf, obrázky...)
 • (10) Možnosti využití různých variant a podob tištěné verze prezentace
 • (11) Souhrnný úkol – tvorba vlastní dynamické prezentace
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při výběrovém řízení na nové pracovní místo,
 • pro vytváření prezentací při plnění pracovních úkolů,
 • pro vytváření prezentací pro soukromé účely,
 • pro vytváření profesionálně vypadajících prezentací s efektivním využitím možností předlohy snímků a použitím složitých dynamických efektů.
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • MS PowerPoint – statická prezentace
 • MS PowerPoint – dynamická prezentace I

na seznam kurzů