Vedoucí týmu (kód 63-021-N), profesní kvalifikace

Délka kurzu:70 vyučovacích hodin


Forma vzdělávání:kombinovaná (prezenční 48 h/distanční 22 h)

Distanční studium bude realizováno s využitím e-learningového prostředí Teams.

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro osoby, které chtějí pracovat na pozici vedoucího týmu (mistr, vedoucí oddělení atd.).

Vstupní požadavky
  • žádné
Základní charakteristika kurzu

V rámci teoretické výuky budou účastníci seznámeni s hlavními oblastmi práce vedoucího týmu, které jsou důležité pro řízení týmu. Účastníci získají dovednosti v oblastech řízení procesů a jejich hlídání. Další oblastí bude práce s týmem podřízených pracovníků, a to z pohledu kontroly jejich práce, rozdělování práce a hlídání dodržování legislativy s důrazem na ustanovení zákoníku práce. V e-learningové části budou účastníci procvičovat praktické dovednosti vedoucího týmu.

Učební plán kurzu
  1. Orientace v technologických a organizačních procesech svěřené oblasti
  2. Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřené oblasti
  3. Vedení nejnižší hierarchické jednotky
  4. Orientace v pracovně-právní legislativě, finančním a personálním řízení
  5. Zajišťování komunikace mezi podřízenými zaměstnanci a vedením společnosti
Výstup kurzu

V rámci kurzu účastníci zpracují sadu dokumentů, které jsou běžně zpracovávány při práci vedoucího týmu. Tyto dokumenty následně může účastník použít v práci na pozici vedoucího týmu.

Závěr kurzu

Kurz je uzavřen autorizovanou zkouškou. Úspěšní účastníci získají certifikát o získání profesní kvalifikace Vedoucí týmu (63-021-N).