Personalista/personalistka (kód 62-007-N), profesní kvalifikace

Délka kurzu:180 vyučovacích hodin


Forma vzdělávání:kombinovaná (prezenční 126h/distanční 54h)

Distanční studium bude realizováno s využitím e-learningového prostředí Teams.

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro osoby, které chtějí pracovat ve středních nebo větších firmách v personální oblasti.

Vstupní požadavky
 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • základní znalost obsluhy osobního počítače
Základní charakteristika kurzu

Účastníci kurzu zvládnou všechny oblasti práce personálního charakteru. Jedná se o oblasti vyhledávání nových zaměstnanců, příprava vzdělávání zaměstnanců, znalost zákoníku práce, hodnocení pracovníků, vedení personální agendy, atd.

V průběhu kurzu účastníci získají komplexní znalosti o personální práci a budou umět tyto poznatky uplatnit při řešení praktických situací, které mohou v personální práci nastat.

Učební plán kurzu
 1. Orientace v legislativě a systému dalšího vzdělávání pro potřeby lektora dalšího vzdělávání
 2. Spolupráce lektora dalšího vzdělávání s klienty při přípravě vzdělávacích programů a vzdělávacích akcí
 3. Tvorba vzdělávacích programů dalšího vzdělávání
 4. Rozpracování vzdělávacího programu dalšího vzdělávání do minutového scénáře
 5. Tvorba didaktických materiálů v oblasti vzdělávání dospělých
 6. Vedení prezenční výuky lektorem dalšího vzdělávání
 7. Vedení online výuky lektorem dalšího vzdělávání
 8. Ověřování a hodnocení dosažených kompetencí účastníků v oblasti vzdělávání dospělých
 9. Reflexe vlastní lektorské práce a evaluace vzdělávací akce v oblasti vzdělávání dospělých
Výstup kurzu

V rámci kurzu účastníci zpracují sadu pedagogické dokumentace ke kurzu, který sami plánují po ukončení kurzu jako lektoři vést.

Závěr kurzu

Kurz je uzavřen autorizovanou zkouškou. Úspěšní účastníci získají certifikát o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T).