Testování

V této sekci nabízíme možnost otestovat znalosti a dovednosti jednotlivce v oblastech, v kterých nabízíme vzdělávací aktivity (viz další sekce).


Testování může využít:

 1. Personalista (u středních a velkých firem) nebo vedoucí pracovník (u menších firem bez personálního oddělení)
 2. Jednotlivec
Využití testování
Využití testování personalistou
 • Analýza vzdělávacích potřeb
  • Tato analýza je vhodná pro zjišťování aktuální úrovně kompetencí zaměstnanců.
  • Výsledky analýzy lze vhodně využít pro sestavení koncepce vzdělávání a z něj vyplývajícího ročního plánu vzdělávání zaměstnanců.
 • Ověření vstupních dovedností při výběrovém řízení
  • Toto testování slouží jako důležitý ukazatel úrovně požadovaných kompetencí zájemců přihlášených do výběrového řízení v oblastech dovedností, které jsou důležité pro obsazovanou pracovní pozici.
 • Zajištění osobního růstu zaměstnanců získáním certifikátu
  • Personalista může zajistit certifikované testování (naše společnost nabízí testování počítačových dovedností v systému ECDL) zaměstnancům pro zvýšení jejich odborného růstu.
  • Možnost vykázat, že firma má zaměstnance s certifikací v klíčových oblastech jejich kompetencí zvyšuje prestiž firmy.
Využití testování jednotlivcem

Jednotlivec může využít testování:

 • Pro získání certifikátů, které mu umožní větší konkurenceschopnost při výběrových řízeních na novou pracovní pozici.
 • Pro zvýšení osobního rozvoje, kdy certifikát bude potvrzovat, že zvládl určitou oblast dovedností v oblasti, v které se chce rozvíjet.
Certifikované testování

Naše společnosti nabízí certifikované testování ve dvou oblastech:

 1. ECDL – testování počítačových dovedností
  • v rámci tohoto testování můžeme otestovat zaměstnance nebo jednotlivce ve vybraném modulu (např. Word, Excel, Počítačová bezpečnost atd.),
  • všechny moduly a rozsah testovaných kompetencí naleznete na stránkách ECDL.cz.
 2. Profesní kvalifikace
  • Zájemci mohou u nás absolvovat profesní kvalifikaci bez nutnosti absolvovat u naší společnosti kurz. To je vhodné v případě, že zájemce o profesní kvalifikaci má požadované kompetence a chce pouze získat certifikát.
  • Bližší informace k profesním kvalifikacím naleznete v sekci Profesní kvalifikace.
Testování na zakázku

Toto testování je vhodné pro firmy, které chtějí provést testování kompetencí zaměstnanců v oblastech, které školíme.

Obsah, formu a organizační zajištění testování je třeba stanovit na základě jednání zástupce firmy se zástupcem naší společnosti.

Přihláška k testování

Pokud máte zájem o testování zaměstnanců nebo o individuální testování, vyplňte přihlašovací formulář.

Na základě vašeho zájmu se s vámi spojíme a projednáme způsob zajištění tohoto testování.


PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NA TESTOVÁNÍ