Asistent, asistentka (kód 62-008-M), profesní kvalifikace

Délka kurzu:100 vyučovacích hodin


Forma vzdělávání:kombinovaná (prezenční 70 h/distanční 30 h)

Distanční studium bude realizováno s využitím e-learningového prostředí Teams.

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro osoby, které chtějí pracovat v administrativní oblasti a dosud nemají s touto prací zkušenosti.

Vstupní požadavky
  • věk nad 18 let
Základní charakteristika kurzu

V rámci teoretické výuky budou účastníci seznámeni s hlavními oblastmi práce administrativního pracovníka. Mezi hlavní oblasti výuky patří zpracování administrativních dokumentů na počítači, znalost legislativy, norma písemností, komunikace, archivování dokumentů a další oblasti.

Učební plán kurzu
  1. Vedení administrativy a práce s výpočetní technikou
  2. Orientace v základních ekonomických pojmech
  3. Uplatňování firemních procesů
  4. Komunikace v rámci sekretariátu
  5. Zásady společenského chování a vystupování
  6. Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji
Výstup kurzu

V rámci kurzu účastníci zpracují sadu dokumentů, které jsou běžně zpracovávány v administrativní oblasti.

Závěr kurzu

Kurz je uzavřen autorizovanou zkouškou. Úspěšní účastníci získají certifikát o získání profesní kvalifikace Asistent/ka (62-008-M).