On-line kurzy

V této části bychom vám chtěli nabídnout on-line kurzy (webináře). Tento typ vzdělávacích aktivit má následující znaky:

  • probíhá on-line tedy živě v prostředí Teams (aplikaci Teams nemusí mít účastníci kurzu nainstalovanou na svém počítači),
  • trvá 2 až 3 hodiny podle tématu,
  • v průběhu kurzů lektor dělá hygienickou přestávku,
  • každý kurz je zaměřen na konkrétní téma, které lektor detailně rozebere a doplní praktickými ukázkami (nebo příklady) využití v praxi,
  • účastníci mohou v závěrečné části kurzu položit lektorovi otázky na upřesnění probraného učiva,
  • účastníci mohou při praktických kurzech (např. práce s kancelářskými aplikacemi) paralelně pracovat s lektorem (k tomu využijí pracovní soubory, které dostanou před kurzem ke stažení).
Pro leden 2024 máme připravenou speciální nabídku - viz. tabulka níže.

Oblasti, v kterých vám nabízíme on-line kurzy (sledujte vypisované termíny - viz. tabulka níže).

Excel

Word

Power Point


Průběžně budeme nabízet kurzy v různých oblastech: EXCEL, WORD, OUTLOOK; WINDOWS 11; POWER BI; MS OFFICE 365; FORMS; TEAMS. Popisy kurzů budou průběžně na našich stránkách. V následující tabulce budou vždy vypsané termíny na období nejméně následujících dvou měsíců.

den datum oblast kurz čas

Speciální lednová nabídka - komplexní kurzy
Popis kurzů
Přihlašovací formulář

Chcete-li se přihlásit na některý vypsaný termín kurzu, otevřete a vyplňte přihlašovací formulář:


PŘIHLÁŠKA NA ON-LINE KURZ