Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core)

Délka kurzu: minimálně 40 vyučovacích hodin


Forma vzdělávání: prezenční

Kurzy jsou vypisovány v různém počtu modulů. V každém vypsaném kurzu budou minimálně dva moduly po 20 hodinách. Proto je vhodné sledovat složení vypsaného kurzu, aby moduly splňovaly vaše požadavky

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro osoby, které chtějí získat komplexní dovednosti v oblasti práce se sadou sedmi různých programů, které lze na počítači využít ke zpracování informací.

Vstupní požadavky
 • ukončené základní vzdělání
 • uživatelská znalost práce s výpočetní technikou na úrovni začátečníka
 • věk nad 18 let
Základní charakteristika kurzu

Účastníci kurzu se naučí zpracovávat informace v sedmi různých oblastech práce s počítačem. Budou probrány čtyři základní oblasti zpracování informací. Jedná se o ukládání souborů na počítači a jejich vyhledávání, práce s textovými dokumenty, práce s tabulkami, vyhledávání informací na Internetu a používání elektronické komunikace. K těmto čtyřem základním oblastem budou v kurzu zařazeny další tři oblasti: pracování prezentace, bezpečnost počítače a jedna specializovaná oblast dle výběru účastníků.

Kurzy jsou obsahově sestavené podle sylabů ECDL a připraví účastníky na splnění testů ECDL. Bližší informace o obsahu testů najdete na stránkách ECDL

Učební plán kurzu
 1. Modul 2: Základy práce s počítačem a správa souborů
 2. Modul 3: Zpracování textu
 3. Modul 4: Práce s tabulkami
 4. Modul 5: Použití databází
 5. Modul 6: Prezentace
 6. Modul 7: Základy práce s internetem a komunikace
 7. Modul 9: Úpravy digitálních obrázků
 8. Modul 10: Tvorba webových stránek
 9. Modul 12: Bezpečné používání informačních technologií
 10. Modul 14: Spolupráce a výměna informací na internetu
 11. Modul 15: Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu
Výstup kurzu

V rámci kurzu účastníci zpracují sadu praktických úkolů, které budou zaměřeny na modelování reálných situací zpracování informací na počítači v praxi.

Závěr kurzu

Kurz je uzavřen testy ECDL. Testovány budou všechny probrané oblasti práce s počítačem. Úspěšní účastníci získají certifikát ECDL s celoevropskou platností.