Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy jsou kurzy, které jsou akreditovány ministerstvem školství. V takových kurzech získají účastníci kurzu ucelenou sadu znalostí a dovedností (kompetence), které budou moci úspěšně využívat při plnění pracovních úkolů v povolání, které tyto kompetence vyžaduje.

Zájemci o absolvování rekvalifikačního kurzu mohou:

  • Kurz hradit sami.
  • Požádat úřad práce o zařazení do rekvalifikačního kurzu. V případě, že kurz úřad práce schválí, uhradí účastníkovi kurzovné. Bližší informace o možnosti zařazení do kurzu přes úřad práce zjistíte na nejbližší pobočce úřadu práce.
Máme pro vás připravené následující rekvalifikační kurzy Kurzy zakončené profesní zkouškou Další rekvalifikační kurzy

Pracovník
grafického studia

Základy počítačů

Počítačová gramotnost

Tvorba www stránek

Základy podnikání