Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy jsou kurzy, které jsou akreditovány ministerstvem školství. V takových kurzech získají účastníci kurzu ucelenou sadu znalostí a dovedností (kompetence), které budou moci úspěšně využívat při plnění pracovních úkolů v povolání, které tyto kompetence vyžaduje.

Zájemci o absolvování rekvalifikačního kurzu mohou:

  • Kurz hradit sami.
  • Požádat úřad práce o zařazení do rekvalifikačního kurzu. V případě, že kurz úřad práce schválí, uhradí účastníkovi kurzovné. Bližší informace o možnosti zařazení do kurzu přes úřad práce zjistíte na nejbližší pobočce úřadu práce.
Máme pro vás připravené následující rekvalifikační kurzy:

Kurzy zakončené profesní zkouškou
Další rekvalifikační kurzy

Pracovník
grafického studia

Základy počítačů

Počítačová gramotnost

Tvorba www stránek

Základy podnikání