Norma písemností
úroveň délka
[vyučovací hodiny]
cena
[vč. DPH]
NP01 - Norma písemností 7 hodin 1 275,- Kč

Jednotlivé kurzy na sebe logicky navazují.


Norma písemností - obsah kurzu NP01 - Norma písemností Základní informace

Tento kurz je určen všem zaměstnancům, zájemcům o zaměstnání, studentům, OSVČ či dalším osobám, kteří vytvářejí, upravují, redigují či jakkoli kontrolují různé dokumenty. V rámci kurzu získají obecné znalosti i praktické dovednosti, které jim umožní vytvářet a upravovat profesionální vypadající dokumenty v souladu s pravidly normy (ČSN 016910 – Úprava dokumentů zpracovaných textovými editory). Všechny informace jsou podávány v praktickém kontextu a vysvětlovány na konkrétních příkladech z praxe. V rámci kurzu jsou také využity počítače pro úpravu elektronických dokumentů v souladu s pravidly normy. Pro zvládnutí tohoto kurzu nejsou potřeba žádné vstupní znalosti normy, pouze základní uživatelská znalost práce na PC a základní ovládání programu MS Word.

Obsah kurzu
 • (1) Norma pro úpravu písemností a základní principy jejího použití
 • (2) Základní pravidla vyžadovaná normou
 • (3) Psaní interpunkčních znamének a znaků (spojovník, pomlčka, závorky, uvozovky...)
 • (4) Zkratky a značky (zkratky slov, titulů, právnických osob, jednotek, veličin a měn...)
 • (5) Čísla a číslice (kalendářní data, časové údaje, finance, telefony, bankovní účty...)
 • (6) Vyznačování a zdůrazňování částí textu – formální aspekty dokumentu
 • (7) Členění textu do různých formálních částí a celků (odstavce, nadpisy, výčty, přehledy)
 • (8) Systémy označování dílčích částí textu a dalších objektů (tabulky, obrázky...)
 • (9) Formální úprava obsahu a struktury dokumentů (odvolací údaje, záhlaví, zápatí...)
 • (10) Formální a obsahové náležitosti používání tabulek v dokumentu
 • (11) Formální a obsahová pravidla psaní poštovních adres
 • (12) Struktura a obsahová úprava obchodních, veřejných a úředních dokumentů
 • (13) Vytvoření dokumentu v souladu s pravidly normy (s využitím PC a programu MS Word)
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • při vytváření profesionálně vypadajících dokumentů pro zaměstnavatele,
 • pro vytváření formálních dokumentů pro soukromé účely,
 • při výběrovém řízení na pracovní pozici.
Vstupní dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné vstupní dovednosti ohledně normy, pouze základní uživatelská práce na PC a základní znalost práce s programem MS Word.