Obchodní zástupce (kód 66-015-M), profesní kvalifikace

Délka kurzu:100 vyučovacích hodin


Forma vzdělávání:kombinovaná (prezenční 70 h/distanční 30 h)

Distanční studium bude realizováno s využitím e-learningového prostředí Teams.

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro osoby, které chtějí pracovat v pozici obchodního zástupce společnosti.

Vstupní požadavky
  • žádné
Základní charakteristika kurzu

V rámci teoretické výuky budou účastníci seznámeni s hlavními oblastmi práce obchodního zástupce. Mezi hlavní oblasti výuky patří orientace v základních principech marketingu, v metodách průzkumu spotřebitelské poptávky, zpracování obchodní dokumentace, kalkulace cen a jednání se zákazníky. V e-learningové části budou účastníci procvičovat praktické dovednosti obchodního zástupce.

Učební plán kurzu
  1. Orientace v základních principech marketingu
  2. Realizace obchodní činnosti
  3. Vyplňování a příprava obchodní dokumentace
  4. Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb
  5. Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu spojena s odborným poradenstvím zákazníkovi
  6. Jednání se zákazníky
  7. Analýza prodeje a trhů a monitoring trhu
Výstup kurzu

V rámci kurzu účastníci zpracují sadu dokumentů, které jsou běžně zpracovávány při práci obchodního zástupce. Tyto dokumenty následně může účastník použít v práci obchodního zástupce.

Závěr kurzu

Kurz je uzavřen autorizovanou zkouškou. Úspěšní účastníci získají certifikát o získání profesní kvalifikace Obchodní zástupce (66-015-M).