Excel - videokurzy
úroveň počet videí [ks]
celková délka[čas]
cena
[vč. DPH]
Prostředí Excelu 4 / 2:12:43 hod. 700,- Kč

Jednotlivé kurzy na sebe logicky navazují.


Excel - obsahy videí V-EX00 – Prostředí Excelu Co se v kurzu naučíte

Kurz je určen zájemcům, kteří mají pouze malé nebo žádné zkušenosti s aplikací Excel.

Může nastat situace, kdy jste byli zařazeni na pracovní pozici, která vyžaduje průběžné zpracovávání dat v aplikaci Excel. Víte, že budete otevírat tabulky v Excelu a do nich doplňovat údaje. Abyste práci se soubory v aplikaci Excel prováděli maximálně efektivně, je třeba využívat vhodné nástroje aplikace, které vám zpříjemní a urychlí práci. Pokud máte minimální nebo žádné předchozí zkušenosti s prostředím Excelu, potom je tento kurz vhodný pro vás.

Cílem tohoto kurzu je zvládnout efektivní nástroje prostředí aplikace Excel a efektivně je využívat při práci s již hotovými tabulkami.

Pro koho je kurz vhodný
 • Kurz je vhodný pro začátečníky nebo samouky s malými zkušenostmi s prací v Excelu
 • Není požadována žádná dovednost v práci s Excelem.
 • Zájemce by měl zvládat otevření a uložení souboru; běžné používání prohlížeče na Internetu.
Lektor
 • Mgr. Jaroslav Bezchleba
  • od roku 1985 vede jako lektor kurzy výpočetní techniky,
  • akreditovaný tester ICDL (platforma testování dovedností v oblasti využívání uživatelských aplikací).
Osnova kurzu

Kurz je rozdělen do čtyř oblastí:

oblast 1: Vkládání dat, editace dat, označení bloku

 • Základní prvky prostředí okna Excel
 • Vkládání dat do buněk listu (minimálně 5 způsobů)
 • Editace (úprava) vložených dat v buňkách
 • Označování bloku (3 způsoby)

oblast 2: Funkce myši, použití schránky

 • Využití šesti funkcí myši
 • Využití schránky pro kopírování a přesun dat

oblast 3: Typy dat, formát dat

 • Seznámení se s různými typy dat
 • Tři cesty nastavení požadovaného typu dat
 • Nastavení formátu písma
 • Nastavení formátu obsahu buňky
 • Přenos nastaveného formátu buňky na další buňky

oblast 4: Pohyb v tabulce, sloupce, práce s listy

 • Pohyb v datové oblasti (3 způsoby)
 • Vložení (odstranění) sloupce (řádku)
 • Vytvoření nového listu a jeho přejmenování
 • Přesun listu a odstranění listu
Složení kurzu
 • počet oblastí
  • kurz obsahuje 4 oblasti (viz osnova kurzu)
 • počet videí: 4 videa
  • Vkládání dat, editace dat, označení bloku (35:01 minut)
  • Funkce myši, použití schránky: (21:36 minut)
  • Typy dat, formát dat: (39:25 minut)
  • Pohyb v tabulce, sloupce, práce s listy (36:41 minut)

  • Cellková doba videí (2:12:43 hodin)
 • pracovní soubory
  • Ke každému výukovému je připraven jeden pracovní soubor (4 pracovní soubory).

na seznam kurzů