Další kurzy
úroveň délka
[vyučovací hodiny]
cena
[vč. DPH]
Da01 - Windows 11 6 hodin 1 275,- Kč

Další kurzy - obsahy kurzů Da01 - Windows 11 Základní informace

Práci počítače, s kterým pracuje uživatel řídí operační systém. V současné době je nejvyšší verzí operační systém, který poskytuje společnost Microsoft Office, Windows 11.

Je pravidlem, že většina uživatelů počítače, který využívá operační systém Windows, zná a umí využít pouze zlomek nástrojů, které operační systém nabízí.

Tento kurz je zaměřen na seznámení se skupinami parametrů, které lze nastavit v operačním systému. Tato část bude doplněna praktickým nácvikem, při kterém účastníci budou nastavovat jednotlivé parametry a budou sledovat jejich účinek na chování prostředí. Cílem kurzu bude docílit toho, aby každý účastník dokázal najít optimální nastavení pro svůj počítač, které maximálně zefektivní jeho každodenní práci s počítačem.

  • (1) Nabídka Start a efektivní práce s ní
  • (2) Pracovní plocha – možnosti přizpůsobení pracovní plochy
  • (3) Virtuální plocha – zapnutí, přepínání a vypnutí – praktické využití
  • (4) Nastavení parametrů zařízení připojených k počítači
  • (5) Nahrávání, odstranění aplikací
  • (6) Aktualizace a zabezpečení počítače
  • (7) Ukládání souborů
  • (8) Specifické parametry operačního systému a práce s nimi - závěrečné cvičení
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

  • pro přizpůsobení operačního systému osobním potřebám,
  • pro zefektivnění práce s počítačem.
Vstupní dovednosti

Účastník nemusí mít žádné vstupní znalosti a dovednosti. Měl by však mít zkušenosti z běžné práce s počítačem (zapnutí, vypnutí, otevření aplikace, uložení souboru apod.).

na seznam kurzů