Power BI
úroveň délka
[vyučovací hodiny]
cena
[vč. DPH]
PB01 - Načtení dat a transformace 7 hodin 1 865,- Kč
PB02 - Vizualizace dat – základ 7 hodin 2 130,- Kč

Jednotlivé kurzy na sebe logicky navazují.


Power BI - obsahy kurzů PB01 – Načtení dat a transformace Základní informace

Power BI je aplikace, která umožňuje načíst data z různých zdrojů a následně zobrazit vztahy mezi daty formou tabulek, grafů a dalších nástrojů. Prvním krokem, který uživatel platformy Power BI musí udělat je načíst data ze zvolených zdrojů. Může se jednat o soubory Excelu, o zdrojové soubory na Internetu, o soubory v databázi Access apod. Protože data ve zdrojových souborech mohou mít různé formátování, je třeba toto formátování v načtených datech sjednotit. Hovoříme o tom, že data transformujeme, abychom je následně mohli využít pro tvorbu sestav.

Tento kurz je zaměřen na techniky načtení dat do Power BI a na postupy úpravy načtených dat (transformování).

 • (1) Okno aplikace Power BI a její prvky
 • (2) Import dat z Excelu s jedním a více listy
 • (3) Tvarování dat (odstranění sloupců, změna formátu, nahrazení null, odstranění duplicit atd.
 • (4) Sloučení a připojení dotazů
 • (5) Vytvoření počítaného pole z jednoho nebo z více dotazů
 • (6) Speciální postupy tvarování dat
 • (7) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • jako přípravu na vytváření sestav z dat z jednoho nebo více zdrojů,
 • pro sloučení dat do jednoho dokumentu, který dále lze statisticky vyhodnocovat.
Vstupní dovednosti

Účastník by měl mít zkušenosti z práce s Excelem (minimálně střední úroveň) a měl by umět pracovat se složkami souborů.

na seznam kurzů

PB02 – Vizualizace dat – základ Základní informace

Při vyhodnocování dat v organizaci je požadováno, aby bylo možno co nejnázorněji porovnat data se souvisejícím obsahem z různých zdrojů. K tomu slouží platforma Power BI. Ta umožňuje vytvářet sestavy, které mohou obsahovat grafy, tabulky a jinak zobrazená data na jednom listu nebo na sadě provázaných listů. Hovoříme o tom, že vytváříme sestavy. Sestavy nám mohou sloužit k porovnání výsledků z předchozího období, k plánování dalšího vývoje organizace atd. K vytváření sestav využijeme soubory, které jsme importovali a transformovali z jednoho nebo více různých zdrojů. Na oblast vytváření sestav a jejich úprav je zaměřen tento kurz.

 • (1) Prvky prostředí pro vytváření sestav v Power BI
 • (2) Nastavení parametrů stránky sestavy
 • (3) Vložení různých typů grafů do sestavy a úprava jejich parametrů
 • (4) Vytvoření sady sestav na jedné stránce nebo na více stránkách
 • (5) Vložení dalších prvků zobrazujících data z importovaných souborů (karta, maticeprůřez atd.)
 • (6) Souhrnný příklad
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • pro přípravu vyhodnocení výsledků předchozího období,
 • pro plánování strategie na další období,
 • pro vyhodnocování chování dílčích týmů (oddělení, výrobních linek atd.).
Vstupní dovednosti

Účastníci by měli mít znalosti a dovednosti v rozsahu kurzů:

 • (1) Načtení dat a transformace; (2) zkušenosti z práce s Excelem na střední úrovni

na seznam kurzů