Online kurzy – Word
 1. 1. O-W01 – Úprava rozsáhlého dokumentu I
 2. 2. O-W02 – Úprava rozsáhlého dokumentu II
1. O-W01 – Úprava rozsáhlého dokumentu I

(záhlaví, zápatí, automatické konce stránek a automatické oddíly, automatické styly)

Cíl

Účastníci se získají kompetence pro efektivní úpravu a nastavení parametrů rozsáhlého (mnohastránkového dokumentu). Naučí se nastavovat záhlaví a zápatí a jeho dílčí aspekty, vytvářet automatické konce stránek a automatické oddíly v rámci dokumentu. Získají znalosti ohledně využívání automatických stylů a budou umět tyto automatické styly nejen používat, ale také je sami měnit a vytvářet dle svých potřeb. Získají základní dovednosti potřebné k využívání navigace v rámci dokumentu.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří již mají základní znalost práce s aplikací Word (zejména je třeba znalost nastavování parametrů písma a parametrů odstavce).


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Word: vkládání dat, formát písma a formát odstavce, vkládání tabulek a obrázku do dokumentu, označování bloku ajeho kopírování na jiné místo dokumentu
Osnova kurzu
 • nastavení automatického konce stránky
 • nastavení oddílů pro oddělení jednotlivých částí dokumentu
 • nastavení záhlaví a zápatí v celém dokumentu s využitím automatických polí
 • nastavení různých záhlaví a zápatí pro jednotlivé oddíly dokumentu
 • principy použití automatických stylů a nastavení jejich parametrů
 • možnosti úpravy automatických stylů, tvorba vlastních automatických stylů
 • využití navigace a automatických stylů pro efektivní orientaci v dokumentu
 • praktické rady a tipy pro efektivní práci s rozsáhlým dokumentem
 • praktický nácvik využití nástrojů pro konkrétní rozsáhlý dokument
Pouznámka

Na tento kurz přímo navazuje další online kurz (Úprava rozsáhlého dokumentu II), kde budou získané znalosti ještě doplněny a rozšířeny o další užitečné automatické nástroje, které lze pro efektivní práci s rozsáhlým souborem využívat.


na seznam kurzů

2. O-W02 – Úprava rozsáhlého dokumentu II

(styly, rozčlenění na automatické oddíly, navigace, vytvoření automatického obsahu dílčích částí dokumentu, automatický obsah obrázků, tabulek a dalších objektů)

Cíl

Účastníci tohoto online kurzu získají další rozšiřující pokročilé kompetence pro efektivní úpravu a nastavení parametrů rozsáhlého (mnohastránkového dokumentu). Budou umět využívat jak automatické styly, tak komplexní možnosti nástroje Navigace. Získají pokročilé znalosti potřebné pro vytváření automatického obsahu dokumentu a automatického obsahu (přehledu) dalších objektů v dokumentu, jako jsou např. obrázky, tabulky či schémata.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří již mají pokročilejší znalosti práce s aplikací Word a v ideálním případě absolvovali předchozí kurz Úprava rozsáhlého dokumentu I či mají znalosti v rozsahu tohoto kurzu.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Word: vkládání dat, formát písma a formát odstavce, vkládání tabulek a obrázku do dokumentu, označování bloku ajeho kopírování na jiné místo dokumentu
Osnova kurzu
 • využití automatických stylů, automatického konce stránky a automatických oddílů
 • pokročilé možnosti využití nástroje Navigace
 • principy vytváření automatických obsahů dokumentu
 • možnosti a formy nastavení parametrů automatických obsahů
 • principy vytváření automatických přehledů různých objektů v dokumentu
 • praktické rady a tipy pro efektivní práci s rozsáhlým dokumentem
 • praktický nácvik využití nástrojů pro konkrétní rozsáhlý dokument

na seznam kurzů