Online kurzy – PowerPoint
 1. O-PP01 – Dynamika v prezentaci (přechody snímků, základní animace)
 2. O-PP02 – Typy rozložení jednotlivých snímků a vkládání objektů do prezentace
 3. O-PP03 – Předloha snímků a vytváření vlastního rozložení snímků
 4. O-PP04 – Pokročilá nastavení prezentace (oddíly, vlastní animace, smyčka, formáty uložení)
 5. O-PP05 – Pokročilá dynamika v prezentaci (dynamické odkazy, pokročilé animace)
 6. O-PP06 – Pokročilá práce s objekty v prezentaci (vrstvy, obrázky, tvorba ikon, album, video)
1. O-PP01 – Dynamika v prezentaci (přechody snímků, základní animace)
Cíl

Účastníci online kurzu se naučí využívat přechody snímků a animování objektů pro vytváření efektivní dynamické (pohyblivé) prezentace.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří s PowerPointem začínají či již mají nějakou základní znalost s tvorbou prezentací a chtějí, aby jejich prezentace využívala dynamické efekty při postupném promítání snímků.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí PowerPoint: založení a otevření prezentace; vložení nového snímku; vložení a editace dat; volba rozložení snímku
Osnova kurzu
 • hlavní principy využití a nastavení dynamického přechodů snímků
 • nastavení dílčích parametrů jednotlivých dynamických přechodů
 • možnosti nastavení dynamických přechodů u jednotlivých snímků či celé prezentace
 • použití automatických přechodů s nastaveným časem přechodu
 • principy nastavení animací objektů v prezentaci
 • 4 hlavní typy animací objektů a možnosti jejich využití
 • možnosti nastavení parametrů jednotlivých animací
 • kopírování formátu animací na další objekty
 • praktický nácvik tvorby dynamické prezentace s využitím přechodů a animací

na seznam kurzů

2. O-PP02 – Typy rozložení jednotlivých snímků a vkládání objektů do prezentace
Cíl

Účastníci online kurzu se naučí vkládat do prezentace různé typy snímků s různým přednastaveným rozložením objektů. Dále získají konkrétní dovednosti ohledně vkládání objektů do prezentace (obrázky, fotky, tvary, tabulky, grafy) a nastavování dílčích parametrů těchto jednotlivých objektů


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří s PowerPointem začínají či již mají nějakou základní znalost s tvorbou prezentací a chtějí vytvořit prezentaci s využitím různých grafických a navzájem propojených objektů.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí PowerPoint: založení a otevření prezentace; vložení nového snímku; vložení a editace dat; volba rozložení snímku
Osnova kurzu
 • vložení snímku do prezentace
 • nastavení rozložení objektů v konkrétním snímku
 • možnost změny rozložení v již nastaveném snímku
 • využití textových a objektových polí v prezentaci
 • vkládání různých typů objektů do snímků (tvary, obrázky, fotky, grafy, tabulky)
 • nastavení dílčích parametrů jednotlivých vložených objektů
 • možnosti nastavení zarovnání objektů ve snímku (pozice, mřížka, vodítka)
 • praktický nácvik tvorby prezentace s využitím různých typů snímků a objektových polí

na seznam kurzů

3. O-PP03 – Předloha snímků a vytváření vlastního rozložení snímků
Cíl

Účastníci online kurzu se naučí využívat předlohu snímků jednak pro celkové formální nastavení vzhledu prezentace, jednak budou s pomocí předlohy snímků vytvářet snímky s nastavením vlastního rozložení (jakési šablony snímků).


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří s PowerPointem začínají či již mají nějakou základní znalost s tvorbou prezentací a chtějí vytvářet prezentace s využitím vlastního rozložení snímků, které je jedinečné.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí PowerPoint: založení a otevření prezentace; vložení nového snímku; vložení a editace dat; volba rozložení snímku
Osnova kurzu
 • principy používání a využití předlohy snímků
 • nastavení předlohy pro celou prezentaci
 • využití předlohy k nastavení konkrétních snímků
 • využití předlohy snímků pro nastavení záhlaví prezentace (např. umístění loga)
 • principy tvorby snímků s vlastním rozložením objektů (jakási šablona snímku)
 • využití zástupných objektů pro vytváření vlastních typů snímků
 • vytvoření vlastní konkrétní předlohy snímku (šablony) pro využití v dalších prezentacích
 • praktické tipy pro využití předlohy snímků pro tvorbu profesionálně vypadající prezentace
 • praktický nácvik tvorby prezentace s využitím možností předlohy snímků

na seznam kurzů

4. O-PP04 – Pokročilá nastavení prezentace (oddíly, vlastní animace, smyčka, formáty uložení)
Cíl

Účastníci online kurzu se naučí využívat přechody snímků a animování objektů pro vytváření efektivní dynamické (pohyblivé) prezentace.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří již mají nějakou základní znalost s tvorbou prezentací v aplikaci PowerPoint a chtějí vytvořit dynamickou prezentaci, která využívá možnost volby postupu prezentace s přechodem na snímky uspořádáné do skupin nazývaných oddíly.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí PowerPoint: založení a otevření prezentace; vložení nového snímku; vložení a editace dat; volba rozložení snímku
 • použití různého rozložení snímků
 • vkládání objektů
 • použití animace objektů na snímku
Osnova kurzu
 • možnosti spuštění prezentace a jejího ovládání v průběhu prezentace
 • skrytí zvolených snímků prezentace a jejich opětovné obnovení
 • vytvoření oddílů v rámci prezentace a možnosti jejich nastavení
 • vytvoření vlastní prezentace v již hotové prezentaci (vytvoření různých variant prezentace)
 • nastavení parametrů pro spuštění a ovládání prezentace
 • nastavení automatické prezentace a prezentace jako „smyčky“ (nekonečná prezentace)
 • možnosti uložení prezentace v různých formátech (pdf, video, obrázky, samospustitelná)
 • praktické tipy pro celkové nastavení a používání prezentace
 • praktický nácvik celkového nastavení u konkrétní prezentace

na seznam kurzů

5. O-PP05 – Pokročilá dynamika v prezentaci (dynamické odkazy, pokročilé animace)
Cíl

Účastníci online kurzu se naučí využívat dynamické odkazy pro přepínání do dalších částí prezentace či do jiných souborů či aplikací. Dále získají praktické dovednosti ohledně používání pokročilých animací a nastavování jejich variant a dalších dílčích parametrů.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří již mají nějakou základní znalost s tvorbou prezentací a používáním aplikace PowerPoint.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí PowerPoint: založení a otevření prezentace; vložení nového snímku; vložení a editace dat; volba rozložení snímku
 • použití různého rozložení snímků
 • vkládání objektů
 • použití základní animace objektů na snímku
Osnova kurzu
 • základní principy a možnosti využití dynamických odkazů v prezentaci
 • využití podokna animací pro nastavení všech dílčích parametrů dynamiky
 • praktický nácvik využití nastavení odkazů v prezentaci pro různé soubory a aplikace
 • nastavení složitějších animací u objektů
 • nastavení více animací u jednoho objektu
 • nastavení komplexních animací a návazností efektů (navazující či souběžné animace)
 • nastavení dynamických drah (cest pohybu) u objektů
 • praktické tipy pro používání složitých animací v prezentaci
 • praktický nácvik nastavení složitějších animací na konkrétní prezentaci

na seznam kurzů

6. O-PP06 – Pokročilá práce s objekty v prezentaci (vrstvy, obrázky, tvorba ikon, album, video)
Cíl

Účastníci online kurzu získají pokročilé dovednosti práce s objekty, jejich umisťováním do jednotlivých vrstev ve snímku. Dále se naučí např. používat a vytvářet vlastní ikony s využitím objektů (tvarů), budou umět vytvořit na jednom snímku efektivní fotoalbum z mnoha fotografií či dokáží umístit do snímku video a připravit tak profesionálně vypadající prezentaci.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří již mají nějakou znalost tvorby prezentací a používáním aplikace PowerPoint na střední úrovni a chtějí použít ve své prezentaci složitější nastavení parametrů objektů vložených do prezentace.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí PowerPoint: založení a otevření prezentace; vložení nového snímku; vložení a editace dat; volba rozložení snímku
 • použití různého rozložení snímků
 • vkládání objektů
 • použití animace objektů na snímku
Osnova kurzu
 • základní principy práce s objekty a jednotlivými vrstvami
 • pokročilá práce s objekty, seskupování a rozdělování objektů
 • vytváření vlastních objektů z tvarů a obrázků (principy sčítání a odečítání objektů)
 • využití obrázků, fotek, ikon a tvarů pro vytváření vlastních ikon
 • možnosti vytvoření fotoalba a nastavení jeho dílčích parametrů
 • principy umístění videa do snímku a nastavení dílčích parametrů tohoto videa
 • praktické tipy pro pokročilou práci s objekty v rámci prezentace
 • praktický nácvik využití pokročilých objektů v prezentaci

na seznam kurzů