Personalistika
úroveň délka
[vyučovací hodiny]
cena
[vč. DPH]
PE01 - Pracovní právo
a další související legislativa v praxi
7 hodin 1 400,- Kč
PE02 – Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců 7 hodin 2 450,- Kč

Některé kurzy na sebe logicky navazují.


Personalistika - obsahy kurzů PE01 - Pracovní právo a další související legislativa v praxi Základní informace

Tento kurz je určen všem zaměstnancům, zaměstnavatelům, OSVČ, vedoucím pracovníkům, liniovým manažerům (mistrům), personalistům a dalším zájemcům, kteří potřebují získat, aktualizovat či si rozšířit praktické znalosti z oblasti pracovněprávní legislativy a souvisejících právních norem. Tato oblast práva se neustále mění a také v letošním roce 2023 došlo k několika změnám v různých oblastech pracovněprávní legislativy. Všechny informace jsou podávány v praktickém kontextu a vysvětlovány na konkrétních příkladech z praxe. Účastníci kurzu tak získají ucelený přehled o aktuálně platných zákonech a normách v oblasti pracovního práva a jejich použitím v praxi.

Obsah kurzu
 • (1) Hlavní principy fungování vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel
 • (2) Subjekty pracovního práva – jejich práva a povinnosti
 • (3) Pracovněprávní vztahy a jejich praktické aspekty
 • (4) Varianty pracovněprávních vztahů a jejich možné varianty
 • (5) Pracovní smlouva – obsahové a formální stránka jejího uzavření
 • (6) Pracovní poměr a hlavní principy jeho vzniku, nastavení, změn a trvání
 • (7) Způsoby a formy ukončení pracovního poměru
 • (8) Interní předpisy a jejich klíčové charakteristiky ve vazbě na legislativu
 • (9) Hlavní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele ve vzájemné vazbě
 • (10) Závěrečný test z oblasti pracovněprávní problematiky
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • v pozici vedoucího pracovníka pracovního kolektivu s cílem zajišťovat správné uplatňování pracovněprávních vztahů na pracovišti v souladu s pracovnímmo právem

na seznam kurzů

PE02 – Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců Základní informace

Tento kurz je určen personálním pracovníkům nebo manažerům středně velkých firem, které nemají samostatnou pozici personalisty. Obsah kurzu je zaměřen na efektivní postupy realizace analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců. Účastníci se seznámí se sadou metod zjištění vzdělávacích potřeb zaměstnanců a nacvičí postupy uplatnění těchto metod v praxi. Při použití vhodné metody analýzy vzdělávacích potřeb získá personalista přehled o skutečných potřebách zaměstnanců a na základě výsledků analýzy následně bude moci vytvořit kvalitní koncepci vzdělávání a následně roční plány vzdělávání. Navíc bude moci předložit vedení společnosti přesvědčivé argumenty pro naplňování vzdělávací politiky.

Obsah kurzu
 • (1) Úloha analýzy vzdělávacích potřeb v systému vzdělávání zaměstnanců
 • (2) Interní zdroje pro stanovení očekávaných kompetencí zaměstnanců
 • (3) Devět technik analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců
 • (4) Nácvik použití vybraných technik analýzy vzdělávacích potřeb
 • (5) Stanovení cílů vzdělávacích aktivit na základě výsledků analýzy
 • (6) Nácvik zpracování rámce vzdělávací aktivity na základě výsledků analýzy vzdělávacích potřeb
 • (7) Praktický workshop – výběr techniky analýzy vzdělávacích potřeb a její prezentace vedení společnosti
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

 • k zjištění vzdělávacích potřeb zaměstnanců
 • k vytvoření plánu vzdělávání odpovídající skutečným potřebám zaměstnanců
 • k vytvoření reálného požadavku externím vzdělavatelům na obsah vzdělávacích aktivit a následné kontrole vzdělávací aktivity, zda je v souladu s požadavky vyplývajícími z analýzy vzdělávacích potřeb
Vstupní dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné vstupní dovednosti. Předpokládá se, že účastníci pracují v personální oblasti, v pozici vedoucího týmu nebo jsou majitelé společnosti s více zaměstnanci. Kurz je vhodný i pro zájemce, kteří se připravují na pozici personalisty nebo člena personálního oddělení.

na seznam kurzů