Online kurzy – Excel
 1. O-EX01 – Vzorce s relativním, absolutním a smíšeným odkazem
 2. O-EX02 – Základní sada užitečných funkcí
 3. O-EX03 - Variace využití funkce Když
 4. O-EX04 - Statistické funkce
 5. O-EX05 - Vyhledávací funkce
1. O-EX01 – Vzorce s relativním, absolutním a smíšeným odkazem Cíl

Účastníci se naučí vytvořit vzorce s různými typy odkazů na buňky se zdrojovými daty.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří budou vytvářet tabulky s běžnými výpočty. Dovednosti, které získají účastníci v tomto kurzu, jsou nezbytné pro další kurzy, které nabízíme v oblasti práce s Excelem.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Excel: vkládání dat, typy dat, formát buněk, označování bloku
Osnova kurzu
 • pravidla sestavení vzorce
 • vzorec s relativním odkazem
 • vzorec s absolutním odkazem
 • vzorec se smíšeným odkazem
 • oprava chyby ve vzorci
 • přesun a kopie vzorce
 • přenos dat mezi listy

na seznam kurzů

2. O-EX02 – Základní sada užitečných funkcí Cíl

Účastníci kurzu se naučí pracovat s často používanými funkcemi aplikace Excel.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří budou vytvářet jednoduché tabulky, v kterých budou počítač základní statistické výstupy a často používané výpočty. Absolvent kurzu bude umět sestavit komplexní jednoduchou tabulku, který bude nabízet výstupy vypočítané z vložených dat.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • základy práce s prostředím Excelu; vzorce s využitím relativního, absolutního a smíšeného odkazu
Osnova kurzu
 • skupiny funkcí
 • základních 5 funkcí a práce s nimi
 • matematická funkce ZAOKROUHLIT
 • další statistické funkce: POČET2, COUNTIF, COUNTBLANK
 • textová funkce: CONCAT
 • oprava chyby ve funkcích
 • kopie a přesun funkce
 • použití funkcí s odkazem na jiné listy
 • praktické příklady použití funkcí

na seznam kurzů

3. O-EX03 - Variace využití funkce Když Cíl

Účastníci kurzu se naučí pracovat s často používanými funkcemi aplikace Excel.


Cílová skupina účastníků

Účastníci se naučí využití funkce KDYŽ. Tato funkce patří do skupiny logických funkcí. Její největší výhodou je, že sama vyhodnotí podmínku, kterou uživatel sestaví a je-li podmínka splněna, pokračuje funkce dalším krokem, není-li podmínka splněna, pokračuje funkce jiným krokem.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • znalost prostředí Excel; práce se vzorci; znalost sady užitečných funkcí
Osnova kurzu
 • základní použití podmínky KDYŽ
 • použití funkce KDYŽ s vloženými parametry
 • použití funkce KDYŽ pro zahájení výpočtu až po zadání nezbytných dat
 • použití funkce KDYŽ se smíšenými odkazy
 • použití funkce KDYŽ při práci s více stránkami

na seznam kurzů

4. O-EX04 Statistické funkce Cíl

Účastníci se naučí používat širší skupinu statistických funkcí pro vyhodnocování dat v tabulkách. Použité funkce budou využívat náročnější nástroje, které Excel nabízí.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří budou pracovat s většími datovými sadami a budou chtít tato data podrobně statisticky vyhodnocovat. Statistické výstupy jsou vhodné pro posouzení stavu (např. výroby, prodeje atd.) nebo jsou základem pro plánování pro příští období.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • práce se vzorci s různými typy odkazů, znalost základní sady užitečných funkcí, práce s funkcí KDYŽ, práce s více listy
Osnova kurzu
 • zopakování práce se základními statistickými funkcemi
 • použití funkce COUTIF s odkazem na buňku s proměnnými parametry
 • maticová funkce ČETNOSTI
 • funkce COUNTBLANK
 • funkce RANK.EQ
 • funkce COUNTIFS
 • využití statistických funkcí s odkazem na jiné stránky
 • další rozšiřující statistické funkce – ukázky použití (např. směrodatná odchylka, průměrná odchylka)

na seznam kurzů

5. O-EX05 Základní vyhledávací funkce Cíl

Účastníci se naučí používat sadu často používaných vyhledávacích funkcí, které jsou užitečné při „hledání“ údajů splňujících zadaná kritéria ve větší nebo velké tabulce.


Cílová skupina účastníků

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří budou připravovat středně velké a velké tabulky, z nichž budou vyhledávat konkrétní údaje (např. vyhledávání konkrétního zákazníka a jeho objednávku apod.). Vyhledávací funkce lze s výhodou využívat při zpracování komplexních tabulek a tabulek pracujících s více listy.


Předpokládané vstupní znalosti

Účastník kurzu by se měl orientovat v následujících oblastech:

 • vzorce s různými typy odkazů; základní sada užitečných funkcí; funkce KDYŽ
Osnova kurzu
 • charakteristika vyhledávacích funkcí
 • funkce SVYHLEDAT
 • funkce VVYHLEDAT
 • funkce VYHLEDAT
 • funkce INDEX – maticová forma
 • funkce XLOOKUP
 • ukázka použití vyhledávacích funkcí v praxi

na seznam kurzů