Interní lektor
úroveň délka
[vyučovací hodiny]
cena
[vč. DPH]
LE01 - Specifika vzdělávání dospělých 7 hodin 2 130,- Kč

Jednotlivé kurzy na sebe logicky navazují.


Interní lektor - obsahy kurzů LE01 – Specifika vzdělávání dospělých Základní informace

Tento kurz je prvním kurzem ze sady určené interním lektorům společností, které některé oblasti vzdělávacích aktivit chtějí zajišťovat s využitím interních pracovníků.

V prvním bloku bude pozornost zaměřena na pochopení postavení vzdělávání dospělých v systému celoživotního učení. Účastníci se seznámí s klíčovou terminologií ve vzdělávání dospělých. Dále se účastníci naučí používat kreativní techniky, které jsou vhodné pro sestavování programu vzdělávací aktivity. Tyto poznatky jsou nezbytné pro vlastní přípravu vzdělávacích aktivit tak, aby interní lektor respektovat specifika vzdělávání dospělých a specifika dospělých účastníků kurzů.

  • (1) Schémata – postavení vzdělávání dospělých ve firemním vzdělávání
  • (2) Cíl vzdělávání dospělých
  • (3) Specifika účastníků vzdělávání dospělých
  • (4) Role vzdělavatele v různých typech vzdělávacích aktivit
  • (5) Kompetence lektora
  • (6) Prvky komunikace lektora a účastníka
  • (7) Fáze vzdělávací aktivity
  • (8) Kreativní metoda Mind mapping v práci lektora
Náměty na využití

Dovednosti, které účastníci získají v kurzu, mohou využít:

  • při práci s účastníky kurzu v rámci realizace vzdělávací aktivity,
  • při přípravě vzdělávací aktivity.
Vstupní dovednosti

Účastník nemusí mít žádné vstupní znalosti a dovednosti. Měl by však mít kompetence v oblasti, kterou bude lektorsky zajišťovat v rámci firmy.

na seznam kurzů