PowerPoint - videokurzy
úroveň počet videí [ks]
celková délka[čas]
cena
[vč. DPH]
PowerPoint I
od statické prezentace k dynamické
5 / 2:26:44 hodin 700,- Kč

Jednotlivé kurzy na sebe logicky navazují.


PowerPoint - obsahy videí V-PP00 – PowerPoint - od statické prezentace k dynamické Co se v kurzu naučíte

ideokurz je určen zájemcům, kteří mají pouze malé nebo žádné zkušenosti s aplikací PowerPoint. Cílem tohoto videokurzu je naučit se používat základní nástroje aplikace PowerPoint a efektivně je využívat při tvorbě profesionálně vypadajících prezentací.

Pro koho je kurz vhodný
 • Účastník videokurzu by měl zvládat základní znalost ovládání PC, práci se složkami, otevření a uložení souboru a běžné používání prohlížeče na Internetu.
 • Není požadována žádná základní znalost používání aplikace PowerPoint.
 • Videokurz je vhodný pro jak pro úplné začátečníky, tak i pro uživatele s malými zkušenostmi s prací v aplikaci PowerPoint.
Lektor
 • Mgr. Pavel Veselý
  • od roku 2004 vede jako lektor kurzy základní i pokročilé počítačové gramotnosti,
  • akreditovaný tester ICDL (platforma testování dovedností v oblasti využívání uživatelských aplikací).
Osnova kurzu

Kurz je rozdělen do pěti oblastí:

oblast 1: Práce se snímky a rozložení obsahu snímku

 • základní nastavení textových polí ve snímku prezentace
 • vytvoření nového snímku v prezentaci
 • základní principy vkládání objektů do obsahových polí
 • nastavení rozložení snímku prezentace
 • zobrazení snímků prezentace
 • vkládání a duplikování snímků prezentace

oblast 2: Základní objekty v prezentaci – textová pole, obrázky a tvary

 • nastavení parametrů textových polí v prezentaci
 • vkládání základních objektů do prezentace
 • vložení obrázků do snímků prezentace
 • nastavení základních parametrů obrázků v prezentaci
 • vložení tvarů do snímků prezentace
 • nastavení základních parametrů tvarů v prezentaci
 • vkládání textu do tvarů v prezentaci

oblast 3: Motivy prezentace a nastavení pozadí snímků

 • principy nastavení parametrů pozadí jednotlivých snímků prezentace
 • možnosti nastavení pozadí prezentace (5 variant)
 • nastavení pozadí v celé prezentaci či v konkrétních snímcích
 • možnosti využití přednastavených motivů prezentace
 • uložení a použití vlastních motivů
 • použití motivu na již vytvořenou prezentaci

oblast 4: Přechody snímků – základy dynamické prezentace

 • principy využití přechodu snímků pro dynamiku v prezentaci
 • možnosti spuštění prezentace a využití dynamických přechodů snímků
 • nastavení konkrétního přechodu pro jeden snímek či celou prezentaci
 • nastavení dalších možností konkrétního zvoleného přechodu
 • nastavení klíčových parametrů přechodu (doba trvání a aspekt spuštění přechodu)
 • nastavení automatického přechodu snímků

oblast 5: Základní principy animace objektů – dynamika v prezentaci

 • základní principy dynamiky v prezentaci
 • 4 základní typy animací a jejich možnosti
 • nastavení animace na konkrétním objektu
 • využití podokna animací pro nastavení parametrů animace
 • možnosti nastavení animací pro více objektů v jednom snímku
 • možnost kopírování animace na další objekty
 • animace textu (animace celého textového pole x animace dílčích částí textu)
Složení kurzu
 • počet oblastí
  • kurz obsahuje 5 dílčích oblasti (viz osnova kurzu)
 • počet videí: 5 videí
  • Práce se snímky a rozložení obsahu snímku: (46:01 minut)
  • Základní objekty v prezentaci – textová pole, obrázky a tvary: (52:43 minut)
  • Motivy prezentace a pozadí snímků: (45:48 minut)
  • Přechody snímků:(45:05 minut)
  • Animace objektů:(43:07 minut)

  • Celková doba videí (2:26:44 hodin)
 • pracovní soubory
  • • Ke každému videokurzu jsou připraveny pracovní soubory (obrázky a prezentace).

na seznam kurzů