Prezenční kurzy

Prezenční kurzy nabízíme jako otevřené kurzy, které probíhají v učebně (převážně ve Žďáře nad Sázavou). Dále nabízíme prezenční pracovním týmům jedné společnosti. Kurzy mohou probíhat po domluvě se zástupci společnosti v naší učebně (ve Žďáře nad Sázavou) nebo ve vhodných prostorách společnosti, která kurz objednává.

Výuková videa

Výuková videa jsou určena osobám (soukromá osoba nebo zaměstnanec), které preferují individuální studium v čase, který si sami zvolí. Zájemcům o tuto formu studia umožníme na stanovenou dobu přístup k výukovému videu. Zájemci o výuková videa z oblasti práce s počítačovými aplikacemi dostanou pracovní soubory, aby mohli současně se sledováním videa procvičovat všechny postupy.

Profesní kvalifikace

Naše společnost je autorizovanou osobou, která má akreditaci umožňující realizovat profesní zkoušky pro zájemce o získání odborné kvalifikace, které jsou v české databázi profesních kvalifikací. Zájemce připravíme v kurzu na profesní zkoušky v 5 profesích a zájemci mohou v těchto profesích u nás absolvovat profesní zkoušku podle hodnoticího standardu platném pro vybranou profesi.


On-line kurzy

On-line kurzy probíhají pro zájemce ve vypsaných termínech. Kurzy realizujeme v prostředí Teams. Výhodou této formy kurzů je možnost s lektorem přímo diskutovat o probíraném obsahu kurzu, a tak získat okamžitou zpětnou vazbu.

Rekvalifikační kurzy

Naše společnost má akreditaci MŠMT k realizaci sady osmi rekvalifikačních kurzů. Tyto kurzy mohou využít osoby evidované u úřadu práce, a to formou zabezpečeného nebo zvoleného rekvalifikačního kurzu.

Testování

Naše společnost má akreditaci k provádění testování zájemců dle koncepce ECDL. Jedná se o testy zaměřené na ověření dovedností v oblasti efektivní práce s kancelářskými aplikacemi. Úspěšné zvládnutí testů z vybraných oblastí může být výhodou při výběrovém řízení na pracovní pozici nebo může být požadováno firmou v rámci rozvoje kompetencí zaměstnanců společností.

DVPP

Pro pedagogické pracovníky nabízíme širokou sadu kurzů akreditovaných jako kurzy Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Kurzy obvykle probíhají na škole, která má o kurz zájem, pro skupinu pedagogických pracovníků této školy, případně doplněné o pedagogy jiných blízkých škol.