Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (kód 75-001-T), profesní kvalifikace

Délka kurzu:100 vyučovacích hodin


Forma vzdělávání:kombinovaná (prezenční 64h/distanční 36h)

Distanční studium bude realizováno s využitím e-learningového prostředí společnosti.

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro osoby, které se chtějí zabývat lektorskou činností, nebo které budou v rámci pracovního zařazení předávat opakovaně poznatky spolupracovníkům.

Vstupní požadavky
 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • základní znalost obsluhy osobního počítače
Základní charakteristika kurzu

Účastníci kurzu zvládnou základní postup při plánování kurzu a vytvoření sady pedagogické dokumentace pro tento kurz. Velmi důležitou částí kurzu je nácvik vlastního vedení kurzu s využitím různých metod. Účastníci se také naučí využívání moderní techniky jako podporu názornosti v průběhu vedení kurzu.

Učební plán kurzu
 1. Orientace v legislativě a systému dalšího vzdělávání pro potřeby lektora dalšího vzdělávání
 2. Spolupráce lektora dalšího vzdělávání s klienty při přípravě vzdělávacích programů a vzdělávacích akcí
 3. Tvorba vzdělávacích programů dalšího vzdělávání
 4. Rozpracování vzdělávacího programu dalšího vzdělávání do minutového scénáře
 5. Tvorba didaktických materiálů v oblasti vzdělávání dospělých
 6. Vedení prezenční výuky lektorem dalšího vzdělávání
 7. Vedení online výuky lektorem dalšího vzdělávání
 8. Ověřování a hodnocení dosažených kompetencí účastníků v oblasti vzdělávání dospělých
 9. Reflexe vlastní lektorské práce a evaluace vzdělávací akce v oblasti vzdělávání dospělých
Výstup kurzu

V rámci kurzu účastníci zpracují sadu pedagogické dokumentace ke kurzu, který sami plánují po ukončení kurzu jako lektoři vést.

Závěr kurzu

Kurz je uzavřen autorizovanou zkouškou. Úspěšní účastníci získají certifikát o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T).