Pracovník grafického studia

Délka kurzu: 80 vyučovacích hodin


Forma vzdělávání: kombinovaná (prezenční 60h/distanční 20h)

Distanční studium bude realizováno s využitím e-learningového prostředí Teams.

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro osoby, které se chtějí zabývat zpracováním a úpravou fotografií pro další použití při tvorbě různých typů dokumentů obsahujících fotografie.

Vstupní požadavky
  • základní znalost obsluhy osobního počítače
Základní charakteristika kurzu

Účastníci se na kurzu seznámí s možnostmi úpravy fotografií a obrázků. Budou probrány základní způsoby úprav fotografií. Mezi tyto úpravy lze zahrnout volba velikosti, oříznutí a uložení fotografie ve zvoleném formátu. Pozornost bude věnována nácviku složitějších úprav fotografie. Mezi tyto úpravy lze zahrnout práci s vrstvami, korekce chyb na fotografii, montáž obrázku z více fotografií, práce s jasem, kontrastem a dalšími parametry fotografie. Účastník kurzu bude po jeho ukončení schopen samostatně upravit pomocí vhodného programu fotografii tak, aby byla vhodně upravena pro další použití (např. v rámci reklamy, v dokumentech s obrázky, atd.).

Učební plán kurzu
  1. Vstup do učiva
  2. Základy digitální fotografie a počítačové grafiky
  3. Práce s editorem COREL DRAW
  4. Práce s editorem Zoner Photo Studio
  5. Zpracování závěrečné práce pod vedením lektora
Výstup kurzu

V rámci kurzu účastníci zpracují sadu grafických výstupů, které budou vyžadovat různé typy úprav, které lze u fotografií provádět.

Závěr kurzu

Kurz bude uzavřen praktickou zkouškou zaměřenou na schopnost samostatné úpravy grafických objektů s využitím znalostí získaných v kurzu. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s celostátní platností.