Základy obsluhy osobního počítače

Délka kurzu: 40 vyučovacích hodin


Forma vzdělávání: prezenční

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro osoby, které mají minimální nebo žádné zkušenosti s prací na počítači a chtějí efektivně zvládnout základní orientaci a dovednosti v oblasti zpracování informací na počítači.

Vstupní požadavky
  • ukončené základní vzdělání
  • věk nad 16 let
Základní charakteristika kurzu

Účastníci kurzu se naučí základní dovednosti zpracování informací na počítači. Pozornost bude věnována zpracování textových dokumentů pomocí programu Word, zpracování jednoduchých tabulek pomocí programu Excel, ukládání souborů na paměťová média a základním postupům při vyhledávání informací na Internetu.

Účastník kurzu bude na konci kurzu schopen samostatně zpracovat informace na počítači.

Učební plán kurzu
  1. Vstup do učiva - terminologie, požadavky
  2. MS Windows - ukládání souborů, vyhledání souborů, přesun a kopie souborů
  3. MS Word - vytvoření běžného textu s nadpisy, odrážkami, tabulkou a obrázkem
  4. MS Excel - vytvoření jednoduché tabulky s výpočty pomocí vzorců a základních funkcí
  5. Internet - efektivní vyhledávání informací na Intenetu
Výstup kurzu

V rámci kurzu účastníci zpracují sadu praktických úkolů, které budou zaměřeny na modelování reálných situací práce na počítači v praxi.

Závěr kurzu

Kurz je uzavřen praktickou zkouškou. Úspěšní účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností.