Základy podnikání

Délka kurzu: 120 vyučovacích hodin


Forma vzdělávání: kombinovaná (prezenční 84h/distanční 36h)

Distanční studium bude realizováno s využitím e-learningového prostředí Teams.

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro osoby, které se rozhodli zahájit vlastní podnikání. Je vhodné, aby zájemce o kurz měl vybranou oblast, v které chce zahájit podnikání.

Vstupní požadavky
 • minimálně ukončené střední vzdělání (délka studia 1-2 roky)
 • věk nad 18 let
Základní charakteristika kurzu

Hlavním cílem kurzu je vést účastníky k vypracování komplexního podnikatelského záměru. Tento podnikatelský záměr bude obsahovat podrobný popis všech klíčových oblastí, které budou součástí vlastního podnikání. Zpracovaný podnikatelský záměr bude základním dokumentem pro zahájení vlastního podnikání a účastník kurzu jej může využít při získávání dotace k zahájení podnikání. Jednotlivé oblasti práce podnikatele budou podrobně probrány v průběhu kurzu. Jedná se o orientaci v oblastech marketingu, legislativy, nákladů podnikání, jednání se zákazníky, povinnosti vůči úřadům, atd. Účastník kurzu bude připraven samostatně zahájit podnikání.

Učební plán kurzu
 1. Struktura podnikatelského záměru
 2. Základní terminologie marketingu
 3. Úvodní část záměru – motivace, strategie
 4. Analýza trhu – popis metody, příprava
 5. Zpracování popisu mikroprostředí firmy
 6. Zpracování popisu mezoprostředí firmy
 7. Ekonomická část záměru
 8. Vztah k úřadům a subjektům v mezoprostředí
 9. Legislativa v podnikání
 10. Obchodní jednání
 11. Obchodní dokumentace v podnikání
 12. Podnikatelský záměr – konzultace záměru
Výstup kurzu

V rámci kurzu účastníci zpracují vlastní podnikatelský záměr v rozsahu minimálně 25 stran, který bude podrobně popisovat plánované podnikání.

Závěr kurzu

Kurz bude uzavřen zkouškou a obhajobou podnikatelského záměru. Úspěšní účastníci získají osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu.